Σε συμφωνία με το υπουργείο Άμυνας της Ισπανίας προχώρησε η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) με την υπογραφή σύμβασης στο πλαίσιο της οποίας η εταιρία αναλαμβάνει τη γενική επιθεώρηση, επισκευή και αποκατάσταση εξαρτημάτων και παρελκόμενων των κινητήρων Τ56 της Πολεμικής Αεροπορίας της Ισπανίας.

Με την ανάληψη του συγκεκριμένου έργου η ΕΑΒ επεκτείνει την επιχειρηματική της δραστηριότητα σε μια νέα αγορά. Παράλληλα, η ανάθεση του έργου από το ισπανικό υπουργείο Άμυνας στην ελληνική εταιρία, δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για διεύρυνση της συνεργασίας με τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ισπανίας και σε άλλους τομείς.

Στο πλαίσιο αυτό, η νέα σύμβαση είναι ιδιαίτερης σημασίας για την ΕΑΒ, καθώς δημιουργεί την προοπτική για περαιτέρω αύξηση του προς εκτέλεση έργου για τη διεθνή αγορά και μάλιστα σε μια δραστηριότητα στρατηγικής σημασίας για την εταιρία όπως η γενική επιθεώρηση, επισκευή και αποκατάσταση εξαρτημάτων και παρελκομένων των κινητήρων Τ56.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΑΒ κ. Τάσος Φιλιππάκος, δήλωσε σχετικά: «Η ΕΑΒ έχει αναδειχθεί σε αδιαμφισβήτητο Κέντρο Επιχειρηματικής Αριστείας για τους κινητήρες Τ56. Η κεφαλαιοποίηση της υψηλής τεχνογνωσίας λόγω της μακρόχρονης δραστηριοποίησης στον κλάδο, σε συνδυασμό με τις ανταγωνιστικές τιμές και την έμφαση στην ικανοποίηση του πελάτη, έχουν συντελέσει στη συνεχή διείσδυση της εταιρείας στη διεθνή αγορά. Η επιλογή της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας από την Ισπανική Πολεμική Αεροπορία για την παροχή υπηρεσιών γενικής επιθεώρησης, επισκευής και αποκατάστασης εξαρτημάτων και παρελκομένων των κινητήρων Τ56 είναι ακόμα ένα δείγμα επιτυχίας, το οποίο απορρέει και από τη στρατηγική εξωστρέφειας που συνεπώς εφαρμόζουμε τα τελευταία χρόνια. Στόχος μας είναι το πρόγραμμα αυτό να γίνει το εφαλτήριο για περαιτέρω εδραίωση της εταιρικής μας παρουσίας στην ισπανική αγορά».