Η Marfin Investment Group (MIG) προχώρησε στην πώληση δύο θυγατρικών εταιρειών, της Aviation UK και της MIG Aviation 3, οι οποίες διέθεταν στο στόλο τους συνολικά 14 αεροσκάφη Bombardier της Olympic Air, κίνηση που φανερώνει προβλήματα ρευστότητας.

Η δανική εταιρεία Nordic Aviation Company (NAC) απέκτησε τις δυο αυτές εταιρείες προς 25,2 εκατ. δολ.

Σε ανακοίνωσή της, η MIG επισημαίνει ότι προκύπτει ενίσχυση ρευστότητας ίση με το τίμημα που καταβλήθηκε στη μητρική εταιρεία, ενώ σε επίπεδο ομίλου θα διαμορφωθούν, από την πώληση, ζημίες ύψους 6,5 εκατ. δολ. περίπου για τη μητρική εταιρεία, αλλά και σε ενοποιημένο επίπεδο. Η συναλλαγή περιλαμβάνει τη μίσθωση των αεροσκαφών από τη δανική εταιρεία NAC για περίοδο 11 ετών, με όρους αγοράς όπως επισημαίνει η MIG. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η μεταβίβαση των δύο εταιρειών θα περιορίσει τον δανεισμό κατά 131,6 εκατ. δολ.

Ωστόσο, η λογιστική απεικόνιση των μισθωμάτων αεροσκαφών ως συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης θα εμφανίζει το σύνολο των μακροπρόθεσμων μισθωμάτων ύψους 162,6 εκατ. δολαρίων στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου ως μακροχρόνια υποχρέωση. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία περιορίζει τα περιουσιακά της στοιχεία, τη στιγμή που η σύμβαση μίσθωσης των αεροσκαφών από την αγοράστρια εταιρεία (NAC) είναι 11ετής.

Πριν από την πώληση των δύο θυγατρικών, η Olympic Air διέθετε έναν από τους νεότερους στόλους αεροσκαφών στην Ευρώπη, ο οποίος αποτελούνταν από 24 αεροσκάφη, εκ των οποίων, 8 Airbus, 10 Q-400 Bombardier, 5 Dash 8-100 Bombardier.