Συνεχίζοντας με συνέπεια την πολιτική κινήτρων προς τις αεροπορικές εταιρείες, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών εισάγει για τη χειμερινή περίοδο 2012 – 2013 τέσσερα πολύ σημαντικά κίνητρα που έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τις αεροπορικές εταιρείες και να συμβάλουν στη διατήρηση ή και την τόνωση της αεροπορικής κίνησης της Αθήνας κατά τη χειμερινή περίοδο μειωμένης κίνησης, εν μέσω της εξαιρετικά δύσκολης οικονομικής συγκυρίας.


Με τα νέα κίνητρα η συνολική οικονομική υποστήριξη του αεροδρομίου προς τις αεροπορικές εταιρείες θα αντιστοιχεί περίπου στο 30% των αεροναυτιλιακών χρεώσεων του ΔΑΑ για τη χειμερινή περίοδο.


Τα νέα αυτά κίνητρα δεν είναι αυστηρά προσανατολισμένα μόνο στην υποστήριξη αναπτυξιακών αποφάσεων των αεροπορικών εταιρειών, αλλά λαμβάνουν υπόψη τα δεδομένα της κίνησης όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στην παρούσα ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο και διαδέχονται τα ισχύοντα κίνητρα της καλοκαιρινής περιόδου (Απρίλιος – Οκτώβριος 2012), τα οποία αντιστοιχούν σε εκπτώσεις περίπου 20% επί των αεροναυτιλιακών χρεώσεων του ΔΑΑ.


Με τα νέα κίνητρα, ο ΔΑΑ συμμετέχει ακόμη περισσότερο στο ρίσκο των αεροπορικών εταιρειών, ενώ, παράλληλα, σε ισχύ εξακολουθεί να βρίσκεται το πρόγραμμα κινήτρων και συγχρηματοδότησης αναπτυξιακών δράσεων των αεροπορικών εταιρειών που ο ΔΑΑ παρέχει σε ετήσια βάση.


Τα νέα κίνητρα του ΔΑΑ για τη χειμερινή περίοδο
(Νοέμβριος 2012 – Μάρτιος 2013)


Κίνητρο διατήρησης πτήσεων
15% έκπτωση επί των τελών προσγείωσης & στάθμευσης για κάθε δρομολόγιο
Με στόχο τη διατήρηση της κίνησης της αντίστοιχης περυσινής χειμερινής περιόδου, το συγκεκριμένο κίνητρο προσφέρει 15% έκπτωση επί των τελών προσγείωσης & στάθμευσης για κάθε δρομολόγιο, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των πτήσεων θα διατηρηθεί στα ίδια με πέρυσι επίπεδα και πάντως δεν θα μειωθεί περισσότερο από 15%. Σε περίπτωση αύξησης του αριθμού των πτήσεων, η αεροπορική εταιρεία εντάσσεται αυτόματα στο ετήσιο πρόγραμμα των αναπτυξιακών κινήτρων του ΔΑΑ.


Κίνητρο μετεπιβιβαζόμενων επιβατών
Ποσό ύψους 5 – 15 € για κάθε μετεπιβιβαζόμενο επιβάτη
(ίσο με έκπτωση από 30% έως 90% επί των επιβατικών χρεώσεων του ΔΑΑ)
Με στόχο τη διατήρηση και ανάπτυξη της μετεπιβιβαζόμενης (transfer) κίνησης μέσω της Αθήνας προς άλλους προορισμούς, το κίνητρο αυτό προσφέρει σε κάθε αεροπορική εταιρεία κλιμακωτά ένα σταθερό πόσο για κάθε μετεπιβιβαζόμενο επιβάτη κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου (από 5 έως 15 ευρώ ανά επιβάτη, ίσο με έκπτωση από 30% έως 90% επί των επιβατικών χρεώσεων του ΔΑΑ). Υπενθυμίζεται ότι οι μετεπιβιβαζόμενοι επιβάτες απαλλάσσονται και από το Τέλος Εκσυγχρονισμού & Ανάπτυξης Αεροδρομίων (ΤΕΑΑ – σπατόσημο) του Ελληνικού Δημοσίου.


Ειδικό Κίνητρο για έκδοση χαμηλών ναύλων από τις αεροπορικές εταιρείες
Με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης να συνεχίζουν να επηρεάζουν την πορεία της κίνησης, ο ΔΑΑ επεκτείνει και στη φετινή χειμερινή περίοδο το πρωτοποριακό διεθνώς ειδικό κίνητρο που σχεδίασε και έθεσε σε ισχύ πέρυσι το χειμώνα. Το κίνητρο αντιστοιχεί σε έκπτωση έως 50% στις αεροναυτιλιακές χρεώσεις προς επιβάτες για όσους χαμηλούς ναύλους εκδώσουν οι εταιρείες για τα δρομολόγιά τους με αφετηρία την Αθήνα, τόσο για το εσωτερικό όσο και για το εξωτερικό.


Ετήσιο κίνητρο πληρότητας δρομολογίων
Επιπλέον, ξεκινώντας από τη χειμερινή περίοδο 2012-2013 αλλά και για όλο το χρόνο, ο ΔΑΑ προσφέρει ένα νέο ειδικό ετήσιο κίνητρο, που στόχο έχει την υποστήριξη των πληροτήτων των δρομολογίων και την ενθάρρυνση των αεροπορικών εταιρειών να αυξήσουν την επιβατική κίνηση στις πτήσεις τους από / προς την Αθήνα.


Ειδικότερα, ο ΔΑΑ προσφέρει στις αεροπορικές εταιρείες
1) 10 ευρώ για κάθε επιπλέον επιβάτη, για πληρότητες άνω του 70% σε σύγκριση με την περυσινή χειμερινή περίοδο
2) 10 ευρώ για κάθε επιπλέον επιβάτη, για πληρότητες άνω του 80% για την επόμενη θερινή περίοδο (Απρίλιος 2013 – Οκτώβριος 2013),
υπό την προϋπόθεση ότι η χωρητικότητα και ο αριθμός των πτήσεων θα διατηρηθούν στα ίδια με πέρυσι επίπεδα και πάντως δεν θα μειωθούν περισσότερο από 15%.


Παρόλο που το ύψος των αεροναυτιλιακών χρεώσεων δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ως προς τις διακυμάνσεις της επιβατικής κίνησης, με τις πρόσθετες αυτές υποστηρικτικές ενέργειες που αντιστοιχούν σε εκπτώσεις έως και 30% επί των αεροναυτιλιακών του χρεώσεων, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών επιδιώκει να συμβάλει αποφασιστικά στην προσπάθεια για την τόνωση της δυναμικής της αεροπορικής αγοράς κατά την ιδιαίτερα δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία.