Ο υπουργός κ. Κ. Χατζηδάκης αναμένεται εντός των επόμενων ημερών να λάβει τις τελικές αποφάσεις για το αεροδρόμιο στο Καστέλλι της Κρήτης και να τις ανακοινώσει μέχρι το τέλος του μήνα.


Στόχος είναι ο νέος διαγωνισμός να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες έτσι ώστε μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι να έχει επιλεγεί ο παραχωρησιούχος και να ξεκινήσει το κατασκευαστικό έργο του νέου αεροδρομίου. Απώτερη επιδίωξη είναι μέχρι το 2017 να τεθεί σε λειτουργία το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι.


Τα συνολικά κεφάλαια που αναμένεται να επενδυθούν, τόσο για την κατασκευή του αερολιμένα, όσο και για τις άλλες υποστηρικτικές υποδομές του αεροδρομίου αναμένεται να πλησιάσουν το 1 δισ. ευρώ. Από αυτά, έως 220 εκατ. ευρώ μπορεί να αποτελέσουν εθνική συμμετοχή. Το ύψος όμως αυτής της συμμετοχής του Δημοσίου στα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης που θ’ αναλάβει το αεροδρόμιο, θ’ αποτελέσει κριτήριο επιλογής του παραχωρησιούχου. Ο υποψήφιος που θα ζητήσει τη μικρότερη κεφαλαιακή συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου, θα πάρει μεγαλύτερη βαθμολόγηση στην οικονομο-τεχνική αξιολόγηση.


Το μοντέλο παραχώρησης που θ’ ακολουθηθεί είναι παρόμοιο μ’ εκείνο του αεροδρομίου των Σπάτων. Η παραχωρησιούχος εταιρεία αναλαμβάνει το management του αερoδρομίου και το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει στην εταιρεία σε ποσοστό 45% έως 55%. Το πιο πιθανό είναι η συμμετοχή του Δημοσίου να περιοριστεί σε μειοψηφική, καθώς, όπως αναφέρουν στελέχη κοντά στο έργο, «ταιριάζει στο προφίλ της μείωσης του κράτους που επιχειρείται την τελευταία περίοδο». Πάντως όπως σημειώνουν, το ύψος της συμμετοχής δεν θα έχει και τόσο μεγάλη σημασία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αφού τα δικαιώματα των δύο πλευρών (Δημοσίου και επενδυτών) θ’ απεικονιστούν σε μια σύμβαση που θα κυρωθεί στη Βουλή.