H Ελληνική Αεροπορική Ένωση εγκαινιάζει τον θεσμό της επιβράβευσης των νέων επιστημόνων στο αντικείμενο των αερομεταφορών με στόχος την υποστήριξη των νέων επιστημόνων, την ενίσχυση της καινοτομίας και την προώθηση-δημοσιοποίηση του έργου τους.


Η ΕΑΕ προσκαλεί τους αποφοίτους των σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην ημεδαπή και αλλοδαπή, που έχουν εκπονήσει πτυχιακή/διπλωματική στο αντικείμενο των αερομεταφορών την τελευταία 2ετία (Ιούνιος 2010 – Οκτώβριος 2012), να συμμετέχουν στον διαγωνισμό.


Οι εργασίες που θα βραβευθούν θα περιλαμβάνουν:
· 2 (δύο) βραβεία για την καλύτερη διπλωματική/πτυχιακή εργασία (για τους αποφοίτους 4ετούς και 5ετούς διάρκειας σχολής)
· 2 (δύο) βραβεία για την καλύτερη μεταπτυχιακή εργασία (μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου MSc, MRes, MPhil, MBA ή αντίστοιχου επιπέδου ειδίκευσης)


Τονίζεται ότι για κάθε βραβείο περιλαμβάνει δημοσιοποίηση της εργασίας και χρηματική ανταμοιβή ύψους χιλίων ευρώ έκαστο, (€ 1,000 για κάθε βραβείο).


Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε Έλληνας υπήκοος που έχει αποφοιτήσει τα τελευταία 2 έτη από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (Ιούνιος 2010 – Σεπτέμβριο 2012). Επιπλέον, ο υποψήφιος δεν πρέπει να έχει ολοκληρώσει το 31ο έτος της ηλικίας κατά την ημέρα απονομής του σχετικού διπλώματος/πτυχίου.


Ο κάθε συμμετέχων/συμμετέχουσα στην παρούσα πρόσκληση, θα πρέπει να αποστείλει στην Ελληνική Αεροπορική Ένωση το παρακάτω απαιτούμενο υλικό:
1. Πιστοποιητικό/Αποδεικτικό επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος σπουδών,
2. Συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο έντυπο το οποίο πρέπει να υποβληθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,
3.1 ηλεκτρονικό και 1 έντυπο (εκτυπωμένο) αντίγραφο της εργασίας.


Τα παραπάνω έντυπα και υλικό θα πρέπει να αποσταλούν στην παρακάτω διεύθυνση αλληλογραφίας:


Ελληνική Αεροπορική Ένωση
ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στον διαγωνισμό βράβευσης εργασιών
Υπόψη: κ. Εμμ. Γκύζη, Γενικού Γραμματέα Δ.Σ. της ΕΑΕ
Ασκληπιού 69, Τ.Κ. 11141, ΑΘΗΝΑ


Η αποστολή των παραπάνω με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θα πρέπει να αποσταλούν στην παρακάτω διεύθυνση:


Ελληνική Αεροπορική Ένωση
ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στον διαγωνισμό βράβευσης εργασιών
Υπόψη: κ. Δημήτρη Δημητρίου, Μέλους Δ.Σ. της ΕΑΕ
Email: dimitriou@otenet.gr


Κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών είναι:
·Πληρότητα στην αντιμετώπιση του υπό εξέταση θέματος
·Πληρότητα στην επισκόπηση στην βιβλιογραφία
·Εμβάθυνση στο αντικείμενο
·Συμπεράσματα και θέματα προς συζήτηση
·Καινοτομία


Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή που θα αποτελείται από μέλη του ΔΣ της ΕΑΕ. Πρόεδρος της επιτροπής αξιολόγησης είναι ο Δρ. Δημήτρης Δημητρίου, στον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για πρόσθετες πληροφορίες (dimitriou@otenet.gr). Η ανακοίνωση των επιτυχόντων θα γίνει με προσωπική επιστολή καθώς και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΑΕ. Η βράβευση θα γίνει σε ειδική εκδήλωση της ΕΑΕ τον Δεκέμβριο του 2012 ή σε κατάλληλο χρονικό διάστημα που θα οριστεί από το ΔΣ της ΕΑΕ.


Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των παραπάνω είναι η 31 Οκτωβρίου 2012 (ημερομηνία αποστολής ταχυδρομείου). Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος πέρα από την παραπάνω ημερομηνία δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα τίθενται χωρίς αξιολόγηση εκτός της διαδικασίας.


Συνοπτικά, υπογραμμίζεται στους ενδιαφερόμενους οι παρακάτω κρίσιμες ημερομηνίες:
·16 Νοεμβρίου 2012
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής αίτησης και συνοδευτικού υλικού


·10 Δεκεμβρίου 2012
Ενημέρωση υποψηφίων για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης


·Δεκέμβριος 2012
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων και εκδήλωση βράβευσης επιτυχόντων