Η αντιμονοπωλιακή ρυθμιστική αρχή της Βραζιλίας, Cade, δήλωσε πως αναβάλλεται  η απόφαση σχετικά με την εξαγορά της αεροπορικής εταιρείας Webjet, από τον αερομεταφορέα Gol, μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του οργανισμού, εντός δύο εβδομάδων.

Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Cade, υπεύθυνο για την υπόθεση, Ricardo Ruiz, δήλωσε πως οι συνάδελφοί του ζήτησαν περισσότερο χρόνο για να επανεξετάσουν τη συγχώνευση, η οποία ανακοινώθηκε αρχικά τον Ιούλιο του 2011.