Η Air Berlin, γερμανική αεροπορική εταιρεία, ποσοστό της οποίας ανήκει στην  Etihad, αναλαμβάνει ακόμα μία πρωτοβουλία για μείωση του κόστους της, σε μια προσπάθεια να επιστρέψει στην κερδοφορία.

«Δημιουργείται μια έντονη ανησυχία στην αεροπορική εταιρεία, εξαιτίας της περαιτέρω επιδείνωσης της παγκόσμιας οικονομίας και της συμπεριφοράς των καταναλωτών που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα», δήλωσαν εκπρόσωποι της εταιρείας.

Η δεύτερη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Γερμανίας, μετά τη Lufthansa, δυσανασχετεί από τους γερμανικούς φόρους των αεροδρομίων και από τις όλο και αυξανόμενες τιμές των καυσίμων.

Το νέο πρόγραμμα της Air Berlin, που ονομάστηκε «Turbine 2013», έχει ως στόχο να μειωθούν σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας. Η σχετική ανακοίνωση όμως της αεροπορικής εταιρείας, δεν διευκρινίζει τον ακριβή τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτό, ούτε εάν το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει περικοπές θέσεων εργασίας.

Η Air Berlin, η οποία έχει να δημοσιεύσει τα ετήσια λειτουργικά κέρδη της εταιρείας από το 2007, έχει ήδη μειώσει πτήσεις άγονων γραμμών, ενώ ανέβαλε και τις παραγγελίες αεροσκαφών, προκειμένου να μειώσει τα έξοδά της και να επιστρέψει γρηγορότερα στην κερδοφορία.