Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφασίζει ότι η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την ζημία που προκαλούν οι καθυστερήσεις των πτήσεών της στους επιβάτες, καθώς και οι απεργίες ή άλλα προβλήματα.


Οι επιβάτες πτήσεων οι οποίες αποτελούνται από διαδοχικές διαδρομές πρέπει να αποζημιώνονται όταν λόγω καθυστέρησης σε μία πτήση, για την οποία ευθύνεται η αεροπορική εταιρία, χάνουν την επόμενη πτήση. Στην περίπτωση αυτή οι αεροπορικές εταιρίες θα πρέπει να υφίστανται τα όσα προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των επιβατών όταν ένας αερομεταφορέας αρνείται την επιβίβασή τους σε πτήση για την οποία έχουν αγοράσει εισιτήριο.


Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε επίσης ότι ένας αερομεταφορέας υποχρεούται να αποζημιώσει τους επιβάτες όταν σε αυτούς προβλήθηκε άρνηση επιβιβάσεως εξαιτίας απεργίας στο αεροδρόμιο του προορισμού τους.


Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επισημαίνει ότι «η αποζημίωση λόγω αρνήσεως επιβιβάσεως καλύπτει όχι μόνον τις καταστάσεις υπεράριθμων κρατήσεων, αλλά και εκείνες που οφείλονται σε άλλους λόγους, ιδίως συνδεόμενους με τη λειτουργία της επιχειρήσεως του αερομεταφορέα».