Ο κ. Σπύρος Δανέλλης, ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, επεσήμανε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι ο κανόνας της μίας χειραποσκευής παρακάμπτει την ισχύουσα νομοθεσία και ζημιώνει επιβάτες, αεροδρόμια και καταστήματα.

Σε παρέμβασή του για το συγκεκριμένο θέμα, ο κ. Δανέλλης δήλωσε πως “Καθώς το τοπίο στις αερομεταφορές της Ευρώπης συνεχίζει να μεταλλάσσεται υπό το βάρος της τιμής του καυσίμου και των μοντέλων χαμηλού κόστους, είναι κατ’ αρχήν ευθύνη της Ένωσης να διαφυλάξει τα δικαιώματα των επιβατών και ένα δίκαιο πλαίσιο ανταγωνισμού. Η εξάπλωση του κανόνα μίας χειραποσκευής παρακάμπτει το πλέγμα των εν ισχύ διατάξεων για τα δικαιώματα των επιβατών, τα αεροπορικά τέλη και τις κρατικές ενισχύσεις και συνιστά ένα πρόβλημα που οφείλει να αντιμετωπισθεί, αφού μεταξύ άλλων:

Πρώτον, στην εφαρμογή του κανόνα μίας χειραποσκευής, οι αποκλίσεις μεταξύ εταιρειών και μεταξύ αεροδρομίων είναι μεγάλες και απρόβλεπτες με αποτέλεσμα να έχουν διαμορφώσει ένα καθεστώς γενικευμένης σύγχυσης στο επιβατικό κοινό.

Δεύτερον, πολλά αεροδρόμια βασίζονται στις πωλήσεις των καταστημάτων για σημαντικό μέρος των εσόδων τους. Για αυτά, η μονομερής εφαρμογή του κανόνα μίας χειραποσκευής πρόκειται για επιζήμια ανατροπή του επιχειρηματικού τους μοντέλου. Δεν αρκεί μονάχα η ενημέρωση του επιβατικού κοινού. Για πολλούς λόγους απαιτείται άμεση και εναρμονισμένη εφαρμογή κανόνων.”