EasyJet_2391320bΤα οικονομικά στοιχεία της καθώς και την επιβατική κίνηση Σεπτεμβρίου 2014 παρουσίασε η Easy Jet.

Τα συνολικά έσοδα ανά θέση σε σταθερή ισοτιμία νομίσματος, για το τελευταίο 3μήνο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014, αναμένεται να αυξηθούν περίπου 1.5% λόγω ισχυρής ζήτησης την καλοκαιρινή περίοδοΤα έσοδα ανά θέση,σε σταθερό νόμισμα, για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 2%.

Outlook Σύμφωνα με στοιχεία μέχρι τις 24 Ιουλίου 2014IMS Ανανέωση πρόβλεψης
Αύξηση πληρότητας c. +6.4% c. +6.3%
Έσοδα ανά θέση (σταθερό νόμισμα)  c. +1% c. +2%
Κόστος ανά θέση, χωρίς τα καύσιμα (σταθερό νόμισμα)  c. +0.5% c. +0.7%
Τιμή μονάδας καυσίμων
Έως £5 εκ.δυσμενής c. £2 εκ. ευνοϊκή
διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών Έως £15 εκ. ευνοϊκή c. £15 εκ.ευνοϊκή
Ετήσιο κέρδος προ φόρων £545 εκ. έως £570 εκ. £575 εκ. έως £580 εκ.

Το κόστος ανά θέση, εξαιρώντας το κόστος καυσίμου σε σταθερό νόμισμα για τους τελευταίους 6 μήνες έως 30/9, αναμένεται να αυξηθεί κατά 0.7%.

Αυτή η ισχυρή επίδοση προήλθε από τις υψηλότερες χρεώσεις σε κεντρικά αεροδρόμια, την πλοήγηση και τις δαπάνες που συνδέονται με την αύξηση του συντελεστή πληρότητας κατά τη διάρκεια της περιόδου.

 Αναμένεται ότι το μοναδιαίο κόστος της easyJet καυσίμων κατά τους έξι μήνες έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 θα είναι περίπου£ 2 εκ. θετικότερο σε σύγκριση με το Σεπτέμβρη του 2013 και η επίδραση των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών(συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με καύσιμα) θα είναι περίπου£ 15 εκ. ευνοϊκή σε σχέση με το εξάμηνο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2013. 

Ο αντίκτυπος της απεργίας των πιλότων της Air France που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο, αναμένεται να αυξήσει τα έσοδα της easyJet κατά £ 5 εκ., καθώς οι επιβάτες της Air France, «στράφηκαν» στην easyJet. Αυτό σε συνδυασμό με το καλό κλείσιμο του έτους, στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι κέρδη προ-φόρων για το δωδεκάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 201από£ 545εκ. έως £ 570 εκ.

Σύμφωναμε την αναθεωρημένη μερισματική πολιτική της, η easyJet αναμένει να διανείμει μέρισμα,σε σχέση με το έτος που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2014,με βάση την αναλογία των αμοιβώναπό το 40% των κερδών μετά από φόρους.

Εκτιμάται ότι με τις παρούσες τιμές καυσίμου και συναλλάγματος, για το πρώτο 6μηνο του 2015 τα έξοδα καυσίμου της easyJet θα μειωθούν κατά £20 εκ. λίρες συγκρινόμενα με τους έξη μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014. Επίσης, οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι πιθανόν να έχουν ευνοϊκές επιπτώσεις τις τάξεως £10 εκατομμύρια λίρες, σε σχέση με το 6μηνο έως 31 Μαρτίου 2014.

 Σε ετήσια βάση εκτιμάται ότι σε τρέχουσες τιμές καυσίμου και συναλλάγματος μονάδας καυσίμων, της easyJet το κόστος καυσίμων ανά μονάδας για τους 12 μήνες για το κλείσιμο του έτους στις 30 Σεπτεμβρίου, 2015 είναι πιθανό να μειωθεί κατά £ 50 εκ.σε σύγκριση με τους 12 μήνες έως 30 Σεπτεμβρίου 2014. Ωστόσο, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι πιθανό να έχουν περίπου £ 20 εκ. αρνητικές επιπτώσεις σε σύγκριση με τους 12 μήνες έως 30 Σεπτεμβρίου του 2014.

 Πάνω από ¼ των θέσεων για το πρώτο εξάμηνο του έτους που θα λήξει στις 30 Σεπτεμβρίου του 2015,έχουν ήδη κρατηθεί, ελαφρά περισσότερες σε σχέση με τη προηγούμενη χρονιά.

Η easyJetθα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του έτους στις 18 Νοεμβρίου 2014 και θα παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις επιδόσεις της στους δώδεκα μήνες έως 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Σχολιάζοντας την πρόβλεψη για το κλείσιμο του έτους της easyJet, η CarolynMcCall, ChiefExecutive της easyJet δήλωσε:

«Η easyJet συνεχίζει να υλοποιεί τη στρατηγική της, παρέχοντας για άλλη μία φορά, ισχυρή απόδοση κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτουςΑυτό επέτρεψε στην easyJetνα παρουσιάσει κέρδη ρεκόρ για τέταρτο,κατά σειρά, έτος. Αυτό θα οδηγήσει επίσης σε μεγαλύτερη πληρωμή μερίσματος, όπως προτείνουμε, την αύξηση του ποσοστού των κερδών μετά από φόρου ςπου καταβάλλονται, από 33% σε 40%.

Το έτος έκλεισε δυνατά. Η απόδοσή μαςδείχνεισυνεχή εστίασηστο κόστοςκαι την πρόοδοέναντι όλωνστρατηγικών προτεραιοτήτωντων εσόδωνκαιπεραιτέρω έμφαση στο δομικό μας πλεονέκτημα, έναντι των παραδοσιακών και του ανταγωνισμού χαμηλού κόστους.

 Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους μας, οι οποίοι έχουν εργαστεί τόσο σκληρά. Όλοι στην easyJet ακολουθούν πιστά τη στρατηγική μας που εστιάζει το να προσφέρουμε χαμηλές τιμές στους επιβάτες μας για εκπληκτικούς προορισμούς, με φιλική εξυπηρέτηση και προσοχή στον έλεγχο του κόστους, που θα διασφαλίσει ότι μπορούμε συνεχώς να προσφέρουμε βιώσιμα έσοδα και ανάπτυξη για τους μετόχους μας.