82117532

Τα στατιστικά στοιχεία για την κίνηση των ελληνικών αεροδρομίων τον Απρίλιο και το Ά τετράμηνο 2015 έδωσε η ΥΠΑ. Από τα στοιχεία προκύπτουν τα εξής :

-Πτήσεις: Αύξηση 10,3% ( +8,9% εσωτερικού, +12% εξωτερικού )

-Επιβατική κίνηση: Αύξηση 15,3% (+18,8% εσωτερικού, +13,8% εξωτερικού)

-Στα αεροδρόμια της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Χανιών οι περισσότερες πτήσεις

-7,7 εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν το Α΄τετραμηνο του 2015 στα Ελληνικά αεροδρόμια

.

Πτήσεις : Αύξηση 10,3% ( +8,9% εσωτερικού, +12% εξωτερικού)

Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια έφθασε τις 28.859 (από τις οποίες 15.271 εσωτερικού και 13.588 εξωτερικού) παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014 κατά 10,3% (+8,9% στις πτήσεις εσωτερικού και +12,0% στις πτήσεις εξωτερικού). Οι πτήσεις εσωτερικού υπερτερούν και τον μήνα αυτό των πτήσεων εξωτερικού. Σε 22 αεροδρόμια (σε σχέση με τα μόλις 11 του Μαρτίου 2015) εμφανίσθηκαν πτήσεις charter, προοίμιο του θερινού τουρισμού.

Επιβατική κίνηση: Αύξηση 15,3% (+18,8% εσωτερικού, +13,8% εξωτερικού)

Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών έφθασε τους 2.798.434 (από τους οποίους 1.161.513 εσωτερικού και 1.636.921 εξωτερικού) παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014 κατά 15,3% (+18,8% στις πτήσεις εσωτερικού και +13,8% στις πτήσεις εξωτερικού).

Στα αεροδρόμια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Χανιών οι περισσότερες πτήσεις

 Και για τον Απρίλιο, όπως και για τους προηγούμενους τρεις μήνες του έτους, οι μεγαλύτερες μεταβολές στις πτήσεις εσωτερικού εμφανίσθηκαν στα αεροδρόμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Χανίων (από 7.212 πτήσεις τον Απρίλιο 2014 έφθασαν τις 8.164 τον Απρίλιο 2015).

Στις πτήσεις εξωτερικού οι μεταβολές οφείλονται σχεδόν αποκλειστικά στην εξαιρετική πορεία του ΔΑΑ, ο οποίος από τις 6.275 πτήσεις εξωτερικού του Απριλίου 2014 εκτινάχθηκε στις 7.877 πτήσεις τον Απρίλιο 2015 και από τους 769.462 επιβάτες εξωτερικού τον Απρίλιο 2014 στους 945.907 τον Απρίλιο 2015. Με τα μεγέθη αυτά ο ΔΑΑ καλύπτει το 63% των διακινουμένων επιβατών εξωτερικού της χώρας για τον Απρίλιο (από 52% τον αντίστοιχο μήνα του 2014).

7.7 εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν το Α΄ τετραμηνο του 2015 στα ελληνικά αεροδρόμια

Από τα στατιστικά στοιχεία του Α΄ τετραμήνου 2015, με την συμπλήρωση του οποίου έχει καλυφθεί η δυσκολότερη περίοδό της χρονιάς, προκύπτει ο συνοπτικός πίνακας με τις επιδόσεις για την κίνηση (πτήσεις και επιβάτες) εσωτερικού και εξωτερικού :

 

ΕΤΟΣ

ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤ

ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΕΣΩΤ

ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΕΞΩΤ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

2013

47.159

27.158

74.317

2.629.052

2.832.254

5.664.306

2014

44.082

30.264

74.346

2.871.771

3.354.738

6.226.509

2015

49.687

35.913

85.600

3.729.394

3.975.880

7.705.274

 

Σχολιάζοντας την επιβατική κίνηση του Α΄ τετραμήνου 2015 ο Διοικητής της ΥΠΑ Δημήτρης Κούκης τόνισε : «Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία το 2015 η επιβατική κίνηση σε σύγκριση με πέρυσι που ήταν 45 εκατ. θα αυξηθεί περίπου +10%. Ως συντηρητική εκτίμηση λοιπόν και χωρίς κάποια απρόοπτη εξέλιξη φαίνεται ότι το σύνολο των διακινουμένων επιβατών για το 2015 στα ελληνικά αεροδρόμια ίσως θα υπερβεί και τα 50 εκατ.»