Η Ryanair ανακοίνωσε την ανάθεση καθηκόντων Διευθυντή Δημοσίων Υποθέσεων στον Cristian Samoilovich. Ο κ. Samoilovich, έχει διατελέσει ανώτερο στέλεχος σε πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως Uber, Boeing και Airbus και θα αναλάβει την διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων της Ryanair σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Ο Chief Officer Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων της Ryanair, Juliusz Komorek δήλωσε:

“Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ορίσουμε Διευθυντή Δημοσίων Υποθέσεων τον Cristian Samoilovich. Η πολυετής εμπειρία του θα στηρίξει σημαντικά την προσπάθεια της Ryanair προκειμένου να αυξηθεί ο ανταγωνισμός στις Ευρωπαϊκές αερομεταφορές προς όφελος των επιβατών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.”

Ο Διευθυντής Δημοσίων Υποθέσεων της Ryanair Cristian Samoilovich δήλωσε:

“Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναλάβω τα καθήκοντα Διευθυντή Δημοσίων Υποθέσεων στην Ryanair, την μεγαλύτερη αεροπορική εταιρία της Ευρώπης. Είναι μία ιδιαίτερα σημαντική περίοδος για την Ryanair με τεράστια σχέδια ανάπτυξης και με τιμά ιδιαίτερα που θα συμβάλλω στις προσπάθειες της εταιρίας να προσφέρει χαμηλότερους ναύλους στους επιβάτες σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.”