Παρέμβαση ως προς το συμβάν της πτήσης Α3 928 της Aegean, από την Αθήνα προς το Τελ Αβίβ, έκανε το ελληνικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Με σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο υπενθυμίζει πως «πρέπει να τηρείται απαρεγκλίτως η αρχή της ίσης μεταχείρισης στη διάθεση και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών. Απαγορεύεται και είναι καταδικαστέα, απ’ όπου και αν προέρχεται, κάθε διακριτική μεταχείριση για λόγους εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού».

Το υπουργείο Δικαιοσύνης επισημαίνει επίσης στην ανακοίνωσή του ότι προωθεί τη διαδικασία αναθεώρησης του Ν. 3304/2005, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης και την καλύτερη προστασία κάθε προσώπου από διακρίσεις.