Όπως αναφέρει η έκθεση της εταιρίας TMS A.E ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση των χωρών που έχουν φιλικό φορολογικό σύστημα αλλά και που προσελκύουν τουριστικές επενδύσεις .

Σύμφωνα με την έκθεση η Κύπρος βρίσκεται στην καλύτερη θέση της κατάταξης, ενώ ακολουθούν η Κροατία, η Τουρκία, η Ισπανία και η Ιταλία.

Στην έκθεση, έγινε μία σύγκριση των φορολογιών της κάθε χώρας και η Ελλάδα φαίνεται να μην παρουσιάζει κανένα φορολογικό κίνητρο για να γίνουν περαιτέρω επενδύσεις ούτως ώστε να λειτουργήσουν οι τουριστικές επιχειρήσεις όπως πρέπει.

Όπως αναφέρει η ΙΝΣΕΤΕ που έγινε για λογαριασμό της η έκθεση, η Ελλάδα βρίσκετε υψηλά στη φορολογία με αποτέλεσμα να απέχει από τον ανταγωνισμό των υπόλοιπων χωρών.

Πιο συγκεκριμένα η εκτεταμένη γραφειοκρατία που επικρατεί στην Ελλάδα, ο υψηλός φορολογικός συντελεστής επί των κερδών και οι αλλαγές που έχουν γίνει στον ΦΠΑ της διαμονής και της εστίασης από το 2008 καθιστούν την Ελλάδα μη ανταγωνιστική χώρα στις τουριστικές επενδύσεις.

Παράλληλα, η ΙΝΣΕΤΕ δήλωσε επίσης πως η κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τον ΦΠΑ ούτως ώστε να ανακτήσει τη θέση της στην τουριστική αγορά αλλά να χτίσει και μία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των επιχειρήσεων.