Η Aegean ανακοίνωσε τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2016, παρουσιάζοντας ενοποιημένα έσοδα ύψους €147,9 εκ., αυξημένα κατά 7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015. H επιβατική κίνηση αυξήθηκε 9% σε 2 εκ. επιβάτες, εκτελώντας 6% περισσότερες πτήσεις. Η Aegean συνέχισε να επενδύει στην ανάπτυξη του δικτύου της ακόμη και την χειμερινή περίοδο, στηρίζοντας με κόστος νέους προορισμούς που παράγουν κερδοφορία μόνο το καλοκαίρι.

Αναλυτικότερα, η αύξηση της κίνησης στο δίκτυο εξωτερικού ανήλθε σε 12%. Στο δίκτυο εσωτερικού η εταιρεία μετέφερε 6% περισσότερους επιβάτες από ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2015, παρά την σημαντική αύξηση σε χωρητικότητα που σημειώθηκε και από τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου.  

Οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε €21,5 εκ. από €8,3 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2015. Ο ενισχυμένος, κατά 11 αεροσκάφη Airbus στόλος της εταιρείας το 2016 σε σύγκριση με τις αρχές του 2015, ο οποίος δεν αξιοποιείται κατά τη χειμερινή περίοδο, η στήριξη νέων προορισμών εξωτερικού και το χειμώνα, αλλά και η συνεχιζόμενη μείωση στο μέσο ναύλο εσωτερικού, επιβάρυναν συνολικά το εποχικά αδύναμο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς.

*Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαμορφώθηκαν σε €255εκ. την  31.03.2016 αυξημένα κατά €17 εκ. από τις αρχές του έτους.

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά:

«Ολοκληρώσαμε την παραλαβή των νέων αεροσκαφών και ξεκινήσαμε τη χρονιά με σημαντικά μεγαλύτερο στόλο και διευρυμένο δίκτυο σε σύγκριση με τις αρχές του 2015. Οι συνέργειες του δικτύου, η εξέλιξη των υπηρεσιών και της οργάνωσής μας και η ανανέωση του στόλου, μας επιτρέπουν να προσδοκούμε στην αξιοποίηση της επένδυσής μας στην επερχόμενη καλοκαιρινή περίοδο.

Θα πρέπει ωστόσο να επισημάνουμε ότι όσο μεγαλώνουμε, ενώ ταυτόχρονα παραμένει αδύναμη η τουριστική, αλλά και η εσωτερική ζήτηση το χειμώνα, τόσο  μεγαλύτερη εξάρτηση θα έχουμε από την εξέλιξη των μηνών της καλοκαιρινής περιόδου.

Κρατάμε θετικό πρόσημο στην κίνηση ακόμα και στο εσωτερικό, παρά τις πιέσεις στην εγχώρια οικονομία και τη σημαντικά μεγαλύτερη σε αριθμό προορισμών

*Συμπεριλαμβάνονται επενδύσεις σε εταιρικά ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και μετοχές.