Τροπολογία κατέθεσε ο Γραμματέας ΠΕ της ΝΔ και Βουλευτής Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγενάκης, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις», που συζητήθηκε την Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής, με την οποία ρυθμίζονται θέματα απρόσκοπτης και αποτελεσματικής λειτουργίας του αερολιμένα Ηρακλείου.

Ειδικότερα, στην τροπολογία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Τμήματος Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Ηρακλείου, του Αερολιμενικού Τμήματος Ηρακλείου,  του Τμήματος Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Ηρακλείου και του Τμήματος Συστημάτων Αεροναυτιλίας Ηρακλείου, καθώς και στο ωράριο εργασίας του υπηρετούντος προσωπικού.

Αναλυτικά το κείμενο της τροπολογίας αναφέρει:

«Ο Αερολιμένας Ηρακλείου … εξυπηρετεί εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο και αποτελεί το δεύτερο, σε κίνηση επιβατών, αεροδρόμιο της χώρας. Δεδομένων της αυξημένης επιβατικής κίνησης, του γεγονότος ότι η κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι δεν έχει ακόμη ακριβές χρονοδιάγραμμα έναρξης, ολοκλήρωσης και λειτουργίας, καθώς και των ιδιαιτεροτήτων που εμφανίζει το αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» είναι αναγκαία η ύπαρξη των παρακάτω τροποποιήσεων, ώστε να διασφαλιστεί η  εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του αερολιμένα Ηρακλείου. Οι παρακάτω τροποποιήσεις μπορούν να προστεθούν στις μεταβατικές διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου:

1) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικής Υποστήριξης Ηρακλείου, του άρθρου 43 παρ. ΙΕ του υπό ψήφιση νόμου, το οποίο υπάγεται στην Διεύθυνση Τεχνικής Συντήρησης στην Αθήνα, θα παρέχονται από την Διεύθυνση Λειτουργίας Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου, σύμφωνα με το άρθρο 62, από τα Τμήματα Τεχνικής Συντήρησης και Διοικητικού Οικονομικού κατ’ αρμοδιότητα.

2) Οι αρμοδιότητες θ) και ι) του Αερολιμενικού Τμήματος Ηρακλείου, όπως προβλέπονται στο άρθρο 62, παρ. 1Α, για την Διεύθυνση Λειτουργίας Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου, παραμένουν στις αρμοδιότητες του ανεξάρτητου Γραφείου Ασφαλείας Αερολιμένα σύμφωνα με το Αρθρο 38, παρ. Ζ του ΠΔ 56/1989.

3) Το Τμήμα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Ηρακλείου (Άρθρο 48, παρ. 3 Β) και το Τμήμα Συστημάτων Αεροναυτιλίας Ηρακλείου (Αρθρο 49, παρ.3 Β) υπάγονται διοικητικά, οικονομικά και υποστηρικτικά, στον Συντονιστή λειτουργίας Αερολιμένα Ηρακλείου, σύμφωνα με το Άρθρο 64, και επιπέδου Διεύθυνσης, σύμφωνα με το Άρθρο 62 Α.

4) Οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας του υπηρετούντος προσωπικού όλων των κλάδων των αερολιμένων που λειτουργούν σε 24ωρη βάση, καθορίζονται στις τριάντα τρείς (33) όπως ισχύει στο άρθρο 73 για τους υπαλλήλους του Κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας».

 

Πηγή: ekriti.gr