Η Airbus χαιρετίζει τη συμφωνία για το κλίμα που επιτεύχθηκε από τις κυβερνήσεις στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) τις 5 Οκτωβρίου, στο Μόντρεαλ του Καναδά. Η συμφωνία θέτει σε εφαρμογή για πρώτη φορά σχέδιο για μείωση των καυσαερίων στην Διεθνή Πολιτική Αεροπορία (CORSIA). Αυτό αποτελεί βασικό πυλώνα στο σχέδιο δράσης της αεροπορικής βιομηχανίας για το κλίμα, παράλληλα με τη βελτίωση της τεχνολογίας (συμπεριλαμβανομένων των βιώσιμων καυσίμων), την αποτελεσματική λειτουργία και τη βελτίωση των υποδομών.

«Αυτή είναι μια κρίσιμη χρονιά για την παγκόσμια κοινότητα της αεροπορίας και του ICAO. Μετά την επιτυχή συμφωνία ενός προτύπου πιστοποίησης CO2 για τα αεροσκάφη, τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, η μείωση των εκπομπών ρύπων είναι ένα άλλο βασικό ορόσημο στην στήριξη της δέσμευσης της αεροπορικής βιομηχανίας στη μείωση των εκπομπών CO2», είπε ο Fabrice Brégier, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Airbus.

«Η Airbus είναι πλήρως δεσμευμένη σε όλους τους πυλώνες του σχεδίου δράσης του κλάδου για το κλίμα μέσω της παροχής των πιο αποδοτικών αεροσκαφών του κόσμου, υποστηρίζοντας βελτιώσεις της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και της εκμετάλλευσης του αερολιμένα σε όλο τον κόσμο και διευκολύνοντας την ευρύτερη υιοθέτηση βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων», πρόσθεσε ο Fabrice Brégier.