Ο Δήμος Σκιάθου ανέθεσε στην εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ.Ι. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., τη δημιουργία διαφημιστικών βίντεο και παρουσιάσεων καθώς και τη λήψη και επεξεργασία φωτογραφικού υλικού για την τουριστική διαφήμιση και προβολή του Δήμου.

Ενέκρινε τη πραγματοποίηση workshop στη Βενετία έναντι του ποσού των 4.200 ευρώ. Το συγκεκριμένο workshop περιλαμβάνει προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Σκιάθου μέσω της παρουσίασης έντυπου διαφημιστικού υλικού και του web site του Δήμου Σκιάθου υλικό σε τουριστικά πρακτορεία της Ιταλίας, Tour Operators, σε δημοσιογράφους τουριστικών εντύπων ευρείας κυκλοφορίας, αλλά και στο ευρύ κοινό της Βενετίας.

Ο Δήμος Άνδρου ανέθεσε στην εταιρεία “MTC GROUP CONSULTING” έναντι του ποσού των  24.800 ευρώ με ΦΠΑ το έργο συμβουλευτικών τουριστικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η εκπόνηση τριετούς προγράμματος τουριστικής ανάπτυξης και προβολής της Άνδρου που θα περιλαμβάνει ενδεδειγμένες ενέργειες προβολής, ( π.χ. συμμετοχή σε εκθέσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό, έρευνα ικανοποίησης τουριστών, προτάσεις για δημοσιογραφικά ταξίδια ή ταξίδια τουριστικών πρακτόρων του εξωτερικού στον προορισμό, καταχωρήσεις σε μέσα του εσωτερικού, οργάνωση παρουσιάσεων στο εξωτερικό, προτάσεις για πρωτότυπες δράσεις, προωθητικού υλικό , τουριστικό website, social media κλπ).  

Το βασικό αυτό σχέδιο τριετούς διάρκειας θα συνταχθεί με χρήση σύγχρονων εργαλείων μάρκετινγκ απαντώντας στα ερωτήματα τί, πώς πού, πότε προβάλλουμε τον προορισμό για τη μεγιστοποίηση της αξίας προβολής του προγράμματος.

Θα περιλαμβάνει ένα βασικό πλάνο προβολής και δράσεων – κορμός σε όλα τα επίπεδα που περιλαμβάνει το σύνολο ή μέρος δράσεων ανάλογα με το budget τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του προορισμού (π.χ. διαφήμιση σε έντυπα, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και ηλεκτρονικά MME, social media και internet, εκθεσιακές συμμετοχές, προωθητικές δράσεις, παρουσιάσεις του προορισμού , ταξίδια εξοικείωσης με δημοσιογράφους ή/και τουριστικούς πράκτορες ή/και διασημότητες, διερεύνηση για πιθανές συνέργειες με Tour Operators ή/και Διεθνείς φορείς/ ενώσεις ή/ και ακτοπλοϊκές αεροπορικές εταιρείες, κρουαζιέρες.)

Το τριετές σχέδιο στρατηγικής μπορεί να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες που θα διαμορφωθούν σε γεωπολιτικό ή/και οικονομικό επίπεδο καθώς και σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία θα υποστηρίξει τον προορισμό στις περιπτώσεις διαχείρισης κρίσης.