Το Διοικητικό Συμβούλιο της Autohellas ATEE, με την, από 30/10/2017, απόφασή του αποδέχθηκε την παραίτηση της κας Αντωνίας Δημητρακοπούλου από την ιδιότητά της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για λόγους διευκόλυνσης ανασύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και ανασυγκρότησε το Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα, ως ακολούθως:

1. κος Θεόδωρος Ευτυχίου Βασιλάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος.

2. κος Ευτύχιος Θεοδώρου Βασιλάκης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

3. κα Εμμανουέλλα, σύζυγος Θεόδωρου Βασιλάκη, Εκτελεστικό Μέλος.

4. κος Γεώργιος Θεοδώρου Βασιλάκης, Εκτελεστικό Μέλος.

5. κος Δημήτριος Νικολάου Μαγγιώρος, Εκτελεστικό Μέλος.

6. κα Γαρυφαλλιά Άγγελου Πελεκάνου, Εκτελεστικό Μέλος.

7. κος Σπύρος Σοφοκλή Φλέγγας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

8. κος Στέφανος Αποστόλου Κοτσώλης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

9. κος Κωνσταντίνος Εμμανουήλ Σφακάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.