Επιμέρους έργα και εργασίες καθορίζονται για το αεροδρόμιο Σκιάθου με νεότερη απόφαση της γενικής διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του αεροδρομίου.

Συγκεκριμένα, τα κυριότερα χαρακτηριστικά των εργασιών που προστίθενται για τον εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου που διαχειρίζεται η Fraport, είναι:

 • Ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων αεροσταθμού.
 • Συντήρηση και εκσυγχρονισμός ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Συντήρηση οδοστρωμάτων.
 • Επέκταση του νέου κτιρίου του αεροσταθμού, με τις απαραίτητες υποδομές αεροναυτιλίας και ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ώστε να φτάσει συνολικό εμβαδό 9.534 τ.μ.
 • Kατεδάφιση του υφιστάμενου πυροσβεστικού σταθμού και κατασκευή νέου πυροσβεστικού σταθμού στην ίδια περίπου θέση (συνολικού εμβαδού 1.100 τ.μ.)
 • Μετακίνηση σε νέα θέση των γραφείων και αποθηκών της εταιρείας ΕΚΟ.
 • Νέα διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του αεροσταθμού.
 • Νέος χώρος στάθμευσης εξοπλισμού επίγειας εξυπηρέτησης.
 • Απομάκρυνση του παλαιού θυροφυλακίου και κατασκευή νέου (με δυνατότητα προκατασκευασμένου).
 • Διαμόρφωση χώρου συγκέντρωσης στερεών αποβλήτων.
 • Αναδιαμόρφωση – επαναδιαγράμμιση του δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών.
 • Μετατοπίσεις – επαναχωροθετήσεις μικρών κατασκευών και προκατασκευασμένων οικίσκων, τοποθέτηση προσωρινών λυόμενων ή/και ελαφρών κατασκευών μετά των μετακινήσεων αυτών.»