Εξέλιξη για την Κίνα στον τομέα της αεροπορικής αγοράς παγκοσμίως μέχρι το 2020, προβλέπει η ΙΑΤΑ.

Υπάρχει πρόβλεψη ειδικής αναφοράς για την εξέλιξη των σημερινών τάσεων στην διεθνή αεροπορική βιομηχανία. Ειδικότερα, η εξέλιξη της αεροπορικής αγοράς στην Κίνα θα λάβει στήριξη από τον προσανατολισμό της οικονομίας της, με βασική κατεύθυνση την κατανάλωση αγαθών, ενώ θα υποστηρίξει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη της επιβατικής κίνησης.

Ακόμη, η ανάπτυξη της αεροπορικής αγοράς στην Κίνα, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, θα γίνει τόσο προς την εξυπηρέτηση των επιβατικών αναγκών των πτήσεων εσωτερικού, όσο κι ως προς τις πτήσεις διεθνών προορισμών.

Τέλος, με βάση τα στοιχεία της ίδιας αναφοράς, προβλέπεται ότι η παγκόσμια διακίνηση επιβατών είναι ενδεχόμενο να έχει διπλασιαστεί στα 8,2 δισεκατομμύρια επιβάτες μέχρι το 2037.