Η Airbus  ανίχνευσε ένα ύποπτο περιστατικό στον κυβερνοχώρο για τα πληροφοριακά συστήματα της, το οποίο οδήγησε σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα. Παρ’ όλα αυτά δεν επηρεάστηκε η εμπορική λειτουργία της εταιρείας.

Αυτό το περιστατικό διερευνάται διεξοδικά από εμπειρογνώμονες της Airbus που έχουν λάβει κατάλληλα μέτρα για να ενισχύσουν τα υφιστάμενα μέτρα ασφαλείας και να μετριάσουν τον πιθανό αντίκτυπό της επίθεσης, καθώς και τον καθορισμό της προέλευσής της.

Διεξάγονται έρευνες για να κατανοηθεί εάν έχουν στοχευθεί συγκεκριμένα δεδομένα, ωστόσο αυτό που μέχρι τώρα βεβαιώνεται είναι ότι έχουν πρόσβαση σε ορισμένα προσωπικά δεδομένα.

Εννοείται πως η εταιρεία έχει έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και τις αρχές προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το GDPR.