Η Goldair Handling Α.Ε., ελληνική εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης, με 3500 υπαλλήλους, με δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ανοίγει νέες θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα ζητά:

 • Υπαλλήλους Εποπτείας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών

Κύρια καθήκοντα και ευθύνες

 • Προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων για την πτήση που έχει υπό την ευθύνη του.
 • Έλεγχος και επιβεβαίωση ότι όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα γνωρίζουν τις λεπτομέρειες της εξυπηρετούμενης πτήσης.
 • Έλεγχος και επιβεβαίωση ότι όλα τα εφόδια που θα συμμετέχουν στην εξυπηρέτηση της πτήσης είναι απολύτως λειτουργικά.
 • Διασφαλίζει την ασφαλή επιβίβαση/αποβίβαση των επιβατών από τις γέφυρες, σκάλες εξυπηρέτησης αεροσκαφών.
 • Εκτελεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους κατά την φόρτωση/εκφόρτωση αποσκευών/εμπορευμάτων  από τα αμπάρια των αεροσκαφών.
 • Επιβλέπει όλες τις διεργασίες κατά την εξυπηρέτηση του αεροσκάφους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας εντός προκαθορισμένου χρόνου.
 • Μεταφέρει στο πλήρωμα καμπίνας και τον κυβερνήτη της πτήσης όλα τα απαραίτητα έγγραφα συμπεριλαμβανομένου και του εγγράφου παρεχόμενων υπηρεσιών, για την ορθή τιμολόγηση της πτήσης.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 • Απολυτήριο Λυκείου και/ή Πανεπιστημίου
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών
 • Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
 • Πτυχίο Αγγλικών επιπέδου Β2 (First Certificate in English ή ισοδύναμο)
 • Επιθυμητή δεύτερη ξένη γλώσσα
 • Εξοικείωση με Η/Υ

 

 • Υπαλλήλους Εξυπηρέτησης Επιβατών -Συνοδούς Εδάφους για το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος»

Κύρια καθήκοντα και ευθύνες

 • Προετοιμασία των ελεγκτηρίων εισιτηρίων και διαχείριση αναλώσιμων υλικών της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας.
 • Διαδικασίες ελέγχου εισιτηρίων, ταξιδιωτικών εγγράφων και αποσκευών.
 • Παρουσία στα αυτόματα μηχανήματα έκδοσης καρτών επιβίβασης.
 • Συνοδεία επιβατών.
 • Διαδικασίες άφιξης αεροσκαφών.
 • Προετοιμασία της εξόδου επιβίβασης.
 • Αναγγελίες και έλεγχος χειραποσκευών.
 • Διαδικασίες επιβίβασης με έλεγχο ταξιδιωτικών εγγράφων.
 • Διατμηματική επικοινωνία για την ομαλή διεξαγωγή της πτήσης.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 • Απολυτήριο Λυκείου και/ή πτυχίο Πανεπιστημίου
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών
 • Πτυχίο Αγγλικών επιπέδου Β2 (First Certificate in English ή ισοδύναμο)
 • Επιθυμητή δεύτερη ξένη γλώσσα
 • Εξοικείωση με Η/Υ

 

 • Εργάτες Φορτοεκφόρτωσης Αεροσκαφώνγια το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος»

Κύρια καθήκοντα και ευθύνες

 • Φόρτωση / εκφόρτωση και διαχωρισμός αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομείου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας εντός προκαθορισμένου χρόνου.
 • Ασφάλιση βαρέων φορτίων, επικινδύνων υλικών ή ζώων εντός αεροσκάφους, με τη χρήση ιμάντων σύμφωνα με τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας.
 • Καταμέτρηση αποσκευών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων

 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ή παρόμοια θέση
 • Επιθυμητή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.