Η αεροπορική εταιρεία περιέκοψε τις εκτιμήσεις για τα έσοδα α΄ τριμήνου και αναβάθμισε τις εκτιμήσεις για το κόστος (αναμένει αύξηση κατά 10% από το 6%), λόγω των αρνητικών επιδράσεων του κυβερνητικού shutdown, και τις ακυρώσεις πτήσεων, με αποτέλεσμα η μετοχή να υποχωρήσει κατά 2,6% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Η Southwest Airlines τόνισε πως η μείωση της ζήτησης που σχετιζόταν με το κυβερνητικό shutdown θα μείωνε τα έσοδα α΄ τριμήνου κατά 60 εκατ. δολάρια, ενώ οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι μη προγραμματισμένες διακοπές συντήρησης και η περαιτέρω μείωση της ζήτησης σε συνδυασμό με την καθήλωση των Boeing 737 Max, είχαν ως αποτέλεσμα διαφυγόντα έσοδα 150 εκατ. δολαρίων.