Σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, αύξηση κατά 35% παρατηρήθηκε στις τουριστικές εισπράξεις, το πρώτο τρίμηνο του έτους φθάνοντας στα 747 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή, μεταφράζεται σε αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα μας, καθώς ο αριθμός των επισκεπτών πλησίασε τα 2 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 7% σε σχέση με το 2018.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της ΤτΕ, το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου ανήλθε στα 165 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 127 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 29,5%. Στη διαμόρφωση της ταξιδιωτικής κίνησης συνέβαλαν οι χώρες της ΕΕ, με ποσοστό συμμετοχής 54,5%, και οι χώρες εκτός της ΕΕ-28, με ποσοστό 43,8%.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της Ευρώπης αυξήθηκε κατά 0,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ παρουσίασε αύξηση 19,1% και διαμορφώθηκε στους 863 χιλ. ταξιδιώτες. Επιπλέον, μείωση εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία κατά 9,6%, η οποία διαμορφώθηκε στις 177 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 42,8% και διαμορφώθηκε στις 55 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε αύξηση κατά 41,8% και διαμορφώθηκε στις 143 χιλ. ταξιδιώτες.

Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 89,9% και με 30 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 47,4% με 104 χιλ. ταξιδιώτες.

Αύξηση παρουσιάστηκε και στις διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών στην Ελλάδα, που διαμορφώθηκαν στις 11.860 χιλ., έναντι 10.026 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 18,3%.