Η Ευρωπαϊκη Επιτροπή ενέκρινε δάνειο-γέφυρα των 380 εκατ. ευρώ στην αεροπορική εταιρεία Condor, που χορήγησαν η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση και η περιφερειακή κυβέρνηση της Έσσης.

Ειδικότερα, η EE έκρινε ότι τα χρήματα θα συμβάλλουν στην ορθή διατήρηση των υπηρεσιών της αεροπορικής εταιρείας προς όφελος των επιβατών. Ωστόσο, το «ναι» από τις Βρυξέλλες υπόκειται σε αυστηρούς όρους. Κατά συνέπεια, η Condor πρέπει να αποδεικνύει τις ανάγκες ρευστότητάς της σε εβδομαδιαία βάση και το ποσό θα καταβάλλεται σε δόσεις από το Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).Η Γερμανία δεσμεύτηκε επίσης ότι θα διασφαλίσει ότι η Condor είτε θα εξοφλήσει πλήρως το δάνειο μετά από έξι μήνες είτε θα προβεί σε σημαντική αναδιάρθρωση για να γίνει πάλι βιώσιμη.

Με το δάνειο αυτόη Condor θα περάσει το χειμώνα χωρίς προβλήματα ρευστότητας, καθώς θα αποφευχθούν νομικές επιπλοκές με την μητρική Thomas Cook. Η Condor, πάντως, βρίσκεται σε αναζήτηση επενδυτών. Η λύση πρέπει να βρεθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου.

Επιπλέον, θα διοριστεί μια προσωρινή επιτροπή πιστωτών στην οποία θα εκπροσωπούνται οι κύριες ομάδες πιστωτών, όπως οι προμηθευτές, οι εργαζόμενοι και οι συνεργαζόμενοι αερομεταφορείς.Η γερμανική τουριστική βιομηχανία υποστηρίζει αυτήν την κίνηση, καθώς η επιβίωση του Condor είναι προς το συμφέρον των οργανωτών ταξιδιών, όπως του DER Touristik, του FTI, του Alltours και του Schauinsland, οι οποίες διαθέτουν σημαντικό αριθμό πελατών στις πτήσεις της Condor. Γι αυτό και προσφέρθηκαν, εάν χρειαστεί, να μετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.