Η Air France-KLM ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη στο γ΄ τρίμηνο υποχώρησαν κατακόρυφα εν τω μέσω ενός δύσκολου περιβάλλοντος της αγοράς.

Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη της περιόδου μειώθηκαν περισσότερο από το 50% στα 366 εκατ. ευρώ. Η καθήλωση των Airbus A380 έπληξε τα κέρδη κατά 100 εκατ. ευρώ, ενώ το ισχυρό δολάριο είχε και αυτό την επίδρασή του. Τα έσοδα αυξήθηκαν 2% στα 7,70 δισ. ευρώ, ενώ το λειτουργικό αποτέλεσμα μειώθηκε 16% στα 900 εκατ. ευρώ.

Τέλος, το κόστος ανά μονάδα αυξήθηκε 0,4% στην περίοδο, αλλά η Air France-KLM επιβεβαίωσε τον στόχο για το 2019, της μείωσης του κόστους ανά μονάδα.

Η εταιρεία αναμένει ότι το κόστος για τα καύσιμα το 2019 θα αυξηθεί κατά 600 εκατ. ευρώ στο ποσό των 5,5 δισ. ευρώ.