Η ιδιοκτήτρια της British Airways, IAG, περιέκοψε τις εκτιμήσεις για την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας για τα επόμενα τρία χρόνια, πλήττοντας τις προοπτικές της για τα κέρδη ανά μετοχή, καθώς παραμένουν χαμηλές οι προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία.

Eιδικότερα, η IAG, η οποία έχει επίσης στην κατοχή της την Iberia, την Aer Lingus και την Vueling, υποβαθμίζοντας τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη των κερδών ανά μετοχή στο 10% έναντι προηγούμενης εκτίμησης για αύξηση 12%.

Ο διευθύνων σύμβουλος την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε πως ανέμενε η παγκόσμια μακροοικονομικών επιβράδυνση να συνεχιστεί το 2020.