Ενημερωτική ημερίδα της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας (ΕΜΑΕ), με τίτλο: «Ανάπτυξη των Ελληνικών Τουριστικών Λιμένων» πραγματοποιήθηκε με βασικό μήνυμα «Το ελληνικό γαλάζιο δημιουργεί αξία και πλούτο για τη χώρα» με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών της ναυτιλίας και του θαλάσσιου τουρισμού.

Σύμφωνα με έρευνα της ΕΜΑΕ οι μαρίνες:

  •  συμβάλουν στο ΑΕΠ με 2,7 δισ. €, που αντιστοιχεί σε 1,41% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας,
  •  μέσω των εισπράξεων και δαπανών από χρήστες και ιδιοκτήτες σκαφών συμβάλουν στις Τουριστικές Εισπράξεις με 1 δισ. €,
  •  συμβάλουν στην απασχόληση με 43.626 θέσεις εργασίας που αντιστοιχεί σε 4,41% της απασχόλησης του τουρισμού της χώρας,
  •  συμβάλουν στα Δημόσια Έσοδα με 218 εκ €, μέσω του ΦΠΑ και των ασφαλιστικών εισφορών,

Μέσω των υπό ιδιωτική διαχείριση Μαρινών έως το 2018 έχουν επενδυθεί3,66 δισ. € σε έργα και έχουν συμβάλει στην Περιφερειακή Ανάπτυξη με 1,94 δισ. €.

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της ΕΜΑΕ, Σταύρος Κατσικάδης, επεσήμανε τη συμβολή των μαρινών και των τουριστικών λιμένων στην τουριστική ανάπτυξη και την εθνική οικονομία, τονίζοντας πως η Ένωση Μαρινών Ελλάδας, από την ίδρυσή της το 2010, συνεισφέρει με θεσμική ευθύνη και με τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις στην ανάπτυξη του κλάδου, ώστε να δώσει πολλά περισσότερα ακόμη στην οικονομία και την κοινωνία.

«Για να επιτευχθεί ο σκοπός της βιώσιμης ανάπτυξης» τόνισε «πρέπει να γίνουν άμεσα και συντονισμένα πολλές και σοβαρές μεταρρυθμίσεις που θα εξορθολογήσουν το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των μαρινών στη χώρα μας. Μόνο με κεντρικό συντονισμό μεταξύ των πολλαπλών συναρμόδιων κρατικών υπηρεσιών είναι εφικτή η μείωση της γραφειοκρατίας και του χρόνου που απαιτείται για τη δημιουργία μίας νέας μαρίνας. Χρόνος που δυστυχώς σήμερα ξεπερνά την 5ετία χωρίς τον συνυπολογισμό πολλαπλών νομικών επιπλοκών που εμποδίζουν την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων».

Οι μεγάλες προκλήσεις και οι θετικές προοπτικές της αγοράς των μαρινών βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης εκπροσώπων θεσμικών φορέων και εξειδικευμένων στελεχών με μακρόχρονη εμπειρία στον κλάδο.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης ο Πρόεδρος της ΕΜΑΕ δήλωσε:

«Δημιουργούμε αξία και πλούτο για τη χώρα. Αυτό αναδείξαμε σήμερα, με τεκμηριωμένα στοιχεία και έναν ευρύ δημόσιο διάλογο. Το ελληνικό γαλάζιο είναι πηγή εθνικού πλούτου και ευκαιριών απασχόλησης, ειδικά για τους νέους.

Ο θαλάσσιος τουρισμός υψηλών απαιτήσεων όπως αυτός των σκαφών αναψυχής, μπορεί να αποτελέσει μαγνήτη επενδύσεων που θα δώσουν δυναμική ώθηση στη γρήγορη ανάπτυξη.

Όμως για να μπορέσουμε να σημειώσουμε ουσιαστική πρόοδο πρέπει επειγόντως να καθοριστεί ο επίσημος συντονιστής των συναρμόδιων Υπηρεσιών και οι διαδικασίες συνεννόησης και παρακολούθησης του έργου της ανάπτυξης των μαρινών σε εθνικό επίπεδο.

Χρειάζεται εθνικό σχέδιο και ξεκάθαρη βούληση για την ανάπτυξη του κλάδου, ο οποίος έχει στρατηγικό ρόλο για τον τουρισμό και συνολικά για την οικονομία της πατρίδας μας».

Η Ένωση Μαρινών Ελλάδος ζητά:

  •  Περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των Μαρινών για την ανάπτυξη και επέκταση του κλάδου.
  •  Κίνητρα για την προσέλκυση και αύξηση του αριθμού των σκαφών. Άμβλυνση του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των Μαρινών και των Λιμενικών Ταμείων.
  •  Δυνατότητα τροποποίησης της χωροθέτησης με απλές διαδικασίες με σκοπό την κάλυψη υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών.
  •  Σύνδεση του ενοικίου παραχώρησης με ποσοστό επί των εσόδων σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των επενδύσεων.
  •  Τροποποίηση του μοντέλου της διαγωνιστικής διαδικασίας έτσι ώστε να είναι ελκυστική για τους επενδυτές.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν οι Υπουργοί Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης και Εσωτερικών, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος και η Πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου.