Η εταιρεία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (Aegean Airlines) ανακοίνωσε σήμερα ότι ο κος Ευτύχιος Βασιλάκης, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Εταιρείας και μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας με Εκτελεστική ιδιότητα σε αυτήν, δεν θα λάβει αμοιβή για τις υπηρεσίες του στην Eταιρεία για το 2020.

Ταυτόχρονα, ο κος Δημήτριος Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας επίσης δεν θα λάβει αμοιβή για τις υπηρεσίες του στην Εταιρεία για το 2020.

Οι αμοιβές αυτές, εφόσον δεν αναστέλλονταν, θα καταβάλλονταν το 2021.