Το Υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. 9/2020) με αντικείμενο την “Προμήθεια υπηρεσιών για την ανάπτυξη στρατηγικής με στόχο την τουριστική ανάπτυξη και την καθιέρωση τουριστικής ταυτότητας των ευρύτερων περιοχών Πόλεως Χρυσοχούς και Τυλληρίας” (Provision of services for the development of a strategy aiming at the tourism development and the establishment of the tourist identity for the wider areas of Polis Chryssochous and Tilliria), μέγιστου ποσού 70.000 ευρώ άνευ ΦΠΑ.

Η διαδικασία είναι ανοικτή και έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 10/7/20 και ώρα 13.00.

Το αντικείμενο της σύμβασης έχει εφαρμογή σε διάφορους τομείς, όπως: υπηρεσίες μεταφορών, τηλεπικοινωνίες, έρευνες αγοράς, διαφημιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων και πολλούς άλλους.

Περισσότερα στον σύνδεσμο:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=4172811