Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ένωση Αερομεταφορών, ΙΑΤΑ, η συμφωνία Brexit τελευταίας στιγμής θα δράσει ανασταλτικά στο χάος στις αερομεταφορές μεταξύ ΕΕ – Ην. Βασιλείου και το γεγονός ότι το Brexit, μέχρι στιγμής, έχει ελάχιστες επιπτώσεις για τους επιβάτες οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι ροές ταξιδιωτών είναι ελάχιστες λόγω της πανδημίας.

Οι συνέπειες του Brexit στις αερομεταφορές είναι σημαντικές, εκτιμά η ΙΑΤΑ, όμως, αυτές αφορούν κυρίως τις ίδιες τις αεροπορικές εταιρίες καθώς σύμφωνα με την ΙΑΤΑ οι επιβάτες δεν θα αντιμετωπίσουν σημαντικές δυσκολίες στα ταξίδια τους μεταξύ ΕΕ-Ην. Βασιλείου.

Η μόνη εξαίρεση είναι ότι οι βρετανοί που θα ταξιδεύουν στο μέλλον στην ΕΕ θα κατηγοριοποιούνται ως μη Ευρωπαίοι πολίτες στα αεροδρόμια. Αντίστροφα, από τον Οκτώβριο του 2021, θα απαιτείται διαβατήριο για τα ταξίδια των Ευρωπαίων και η ταυτότητα δεν θα είναι πλέον αρκετή για ταξίδια στο Ην. Βασίλειο.

Το Brexit μπορεί να είναι προβληματικό για ορισμένες αεροπορικές εταιρείες. Η συνέχιση των τακτικών υπηρεσιών μεταξύ της ΕΕ και της Μεγάλης Βρετανίας ρυθμίζεται στη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας. Σε αντίθεση με ο,τι ίσχυε στο παρελθόν, οι βρετανικές αεροπορικές εταιρείες δεν μπορούν πλέον να απογειώνονται από μια χώρα της ΕΕ προς άλλο προορισμό εκτός ΕΕ, όπως για παράδειγμα σε έναν τέτοιο προορισμό διακοπών στη Μεσόγειο.

Υπάρχουν ακόμα ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση της British Airways. Η ίδια η αεροπορική εταιρεία υποστηρίζει ότι η μητρική της IHG, ανήκει σε μεγάλο βαθμό σε μη Βρετανούς μετόχους, όμως ορισμένα κράτη της ΕΕ έχουν διαφορετική ερμηνεία.

Σύμφωνα με την ΙΑΤΑ, επιτεύχθηκε μια θεμελιώδης συμφωνία για ζητήματα όπως οι εκπομπές, η κατανομή χρονοθυρίδων, η ιδιοκτησία αεροπορικών εταιρειών ή η δυνατότητα αμοιβαίας χρηματοδοτικής μίσθωσης. Ωστόσο, συνεχίζουν να μην υπάρχουν λεπτομερείς ερμηνείες. Επιτρέπεται στις αεροπορικές εταιρείες να συνεχίσουν τις συμφωνίες χρήσης κοινού κωδικού – αλλά όχι πλέον σε ανεξάρτητα δρομολόγια εντός του Ηνωμένου Βασιλείου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέπεται να ενοικιάζουν αεροσκάφη με πλήρωμα, συντήρηση και της ασφάλιση από μια αεροπορική εταιρεία που εδρεύει σε έδαφος της άλλης πλευράς. Ωστόσο, οι αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν απόλυτη ανάγκη τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης με βρετανική αεροπορική εταιρεία.