Η ΕΕ ανανεώνει τον διαγωνισμό EDEN για να βραβεύσει τους πρωτοπόρους του βιώσιμου τουρισμού.

 

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει τον διαγωνισμό “Ευρωπαϊκός Προορισμός Αριστείας” (European Destination of Excellence – EDEN) 2022. Η πρωτοβουλία αυτή επιβραβεύει μικρότερους ευρωπαϊκούς προορισμούς για τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού και τις πρακτικές πράσινης μετάβασης που εφαρμόζουν.

 

Ο διαγωνισμός EDEN προκηρύχθηκε για πρώτη φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2007 ως πρωτοβουλία για την επιβράβευση μη παραδοσιακών, αναδυόμενων προορισμών βιώσιμου τουρισμού στην Ευρώπη με βάση εθνικούς διαγωνισμούς. Η πρωτοβουλία επανασχεδιάστηκε και επικαιροποιήθηκε ενόψει των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και θα συμβάλει στην ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα των τουριστικών προορισμών που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε χώρες της ΕΕ, καθώς και χώρες εκτός ΕΕ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα COSME[1]. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μικρότερους τουριστικούς προορισμούς που παρουσιάζουν εξαιρετικά επιτεύγματά στη βιωσιμότητα και μπορούν να εμπνεύσουν άλλους τουριστικούς προορισμούς στην πράσινη μετάβασή τους.

 

Οι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας είναι μια πρωτοβουλία της ΕΕ, η οποία υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος της είναι η αναγνώριση και βράβευση μικρότερων προορισμών που εφαρμόζουν επιτυχημένες στρατηγικές για την ενίσχυση του βιώσιμου τουρισμού μέσω πρακτικών πράσινης μετάβασης. Ο διαγωνισμός στηρίζεται στην αρχή της προώθησης της ανάπτυξης του βιώσιμου τουρισμού σε προορισμούς ο οποίος αποφέρει αξία στην οικονομία, τον πλανήτη και τους ανθρώπους.

 

Προκειμένου να διεκδικήσουν τον τίτλο “Ευρωπαϊκός Προορισμός Αριστείας 2022”, οι προορισμοί καλούνται να αποδείξουν τις βέλτιστες πρακτικές τους στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού και της πράσινης μετάβασης. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν πρώτα από μια επιτροπή ανεξάρτητων ειδικών σε θέματα βιωσιμότητας. Στο δεύτερο στάδιο, 3 πόλεις που θα επιλεγούν θα κληθούν να παρουσιάσουν την υποψηφιότητα της πόλης τους ενώπιον μιας ευρωπαϊκής κριτικής επιτροπής. Η ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή θα επιλέξει έναν νικητή, τον Ευρωπαϊκό Προορισμό Αριστείας 2022, ο οποίος θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο του 2021. 

 

Ο Ευρωπαϊκός Προορισμός Αριστείας 2022 θα προωθηθεί ως πρωτοπόρος στον βιώσιμο τουρισμό, πιστός στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και θα λάβει εξειδικευμένη υποστήριξη επικοινωνίας και branding σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022.

 

Για να υποβάλουν αίτηση, οι εκπρόσωποι των προορισμών καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 16 Ιουνίου 2021 στις 17:00 ώρα κεντρικής Ευρώπης.

 

Για όλα τα τελευταία νέα επισκεφθείτε τον ιστότοπο των Ευρωπαϊκών Προορισμών Αριστείας.