Ζημιές για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο εμφάνισε η Finnair, καθώς η πανδημία συνεχίζει να κρατά το μεγαλύτερο μέρος του στόλου της καθηλωμένο.

Η αεροπορική εταιρεία αναβάθμισε ακόμη τον στόχο για την εξοικονόμηση κόστους στα 200 εκατ. ευρώ από τα 170 εκατ. ευρώ προηγουμένως.

Η αύξηση στην αεροπορική κίνηση στο β΄ τρίμηνο βοήθησε στην αύξηση των εσόδων και στη μείωση των λειτουργικών ζημιών στα 139,1 εκατ. ευρώ από τα 171,2 εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο.

Οι λειτουργικές ζημιές ήταν ελαφρώς καλύτερες από τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις για 149,25 εκατ. ευρώ αντίστοιχες ζημιές αναμένει και στο γ΄ τρίμηνο.

Τα έσοδα β΄ τριμήνου αυξήθηκαν στα 111,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 68,6 εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο.

Επίσης, η εταιρεία αναμένει μηνιαίες χειρουργικές ταμειακές ροές να γυρίσουν θετικές μέχρι το τέλος του έτους.