Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοίνωσε την αναβάθμιση της εκπροσώπησης της Ελλάδας στην Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος στην Αεροπορία του ICAO (ICAO CAEP), από το καθεστώς του Παρατηρητή (Observer) σε πλήρες Μέλος (Member) με δικαίωμα ψήφου.

Ειδικότερα, η ΥΠΑ εκπροσωπεί την Ελλάδα με αδιάλειπτη και εποικοδομητική παρουσία στην Επιτροπή ICAO Committee in Aviation Environmental Protection (CAEP) από το 2010. Μετά από εισήγηση της Μόνιμης Αντιπροσώπου της Ελλάδας στον ICAO πρέσβεως κ. Μαρίας Σαράντη και Απόφαση του Συμβουλίου του ICAO, η Ελλάδα αναβαθμίζει την εκπροσώπηση της στην Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος στην Αεροπορία του ICAO (ICAO CAEP) ως Πλήρες Μέλος με δικαίωμα ψήφου ήδη από 4 Ιουνίου 2021, με εκπρόσωπο την κυρία Κωνσταντίνα Χρυσικοπούλου,  αν. Προισταμένη του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Η Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος στην Αεροπορία είναι Τεχνική Επιτροπή του Συμβουλίου του ICAO, ιδρύθηκε το 1983 και συνδράμει το Συμβούλιο στη διαμόρφωση Προτύπων και Πρακτικών αναφορικά με το αποτύπωμα της αεροπορίας στο κλίμα και στο περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα με τον αεροπορικό θόρυβο, την ποιότητα της ατμόσφαιρας και τη δέσμη μέτρων για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τις δραστηριότητες της διεθνούς πολιτικής αεροπορίας. Αυτά τα Πρότυπα και οι Πρακτικές αποτελούν βάση για τη διαμόρφωση του εθνικού και ενωσιακού νομοθετικού πλαισίου στον τομέα των Αερομεταφορών.