Ο Διεθνής Οργανισμός Παροχής Πληροφοριών Πτήσεων (International Flight Information Services Association – IFISA) σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Τηλεπικοινωνιακών ΥΠΑ (AFISO) διεξάγει διαδικτυακό συνέδριο την 29η Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00, με θέματα που άπτονται του χώρου της Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και ειδικότερα της Παροχής Πληροφοριών Πτήσεων (Διαδρομής-Enroute FIS και αεροδρομίων-AFIS).

Περισσότερες πληροφορίες για την συμμετοχή/εγγραφή, καθώς και την agenda του συνεδρίου μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού στο www.ifisa.info ή στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου στο www.fiso.gr