Τον Οκτώβριο 2021 η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας εμφανίζεται μειωμένη κατά 29,6% σε σχέση με την κίνηση του 2019, αποτέλεσμα που επιβεβαιώνει τη σταδιακή ανάκαμψη που παρατηρήθηκε από τον Ιούνιο.

Ειδικότερα, σε σύγκριση με το 2019, η κίνηση εσωτερικού ήταν μειωμένη κατά 20,5% ενώ η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασε μείωση κατά 33,4%. Συνολικά, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2021, η κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε στο επίπεδο του 10 εκατ. επιβατών και, αν και ξεπέρασε τα επίπεδα του 2020 κατά 32,2%, παρέμεινε μειωμένη σε σύγκριση με το 2019, κατά 55%. Οι επιβάτες εσωτερικού ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2020 κατά 34%, ενώ οι διεθνείς επιβάτες κατά 31,2%, αλλά παρέμειναν κάτω από τα επίπεδα του 2019 κατά 44,3% και 59,7% αντίστοιχα.