Λαμβάνοντας υπόψη ότι το διαδίκτυο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία των ταξιδιωτών που αναζητούν ενεργά για έναν προορισμό καθώς και για τη διαμονή τους, έχει ιδιαίτερη σημασία να παρακολουθήσουμε πώς διαμορφώνονται οι τάσεις χρονολογικά αλλά και ανά χώρα προέλευσης της  τουριστικής ζήτησης μέσω διαδικτύου για την περιοχή της Αθήνας.

 

Μελετώντας και αναλύοντας τα δεδομένα της τουριστικής ζήτησης μέσω διαδικτύου από την αρχή του 2020 μέχρι και τον Νοέμβριο 2021, εξάγονται χρήσιμα στοιχεία.

Επισημάνσεις σχετικά με τις τάσεις ταξιδιωτικής ζήτησης μέσω διαδικτύου για την Αθήνα [Επικαιροποιημένα στοιχεία Νοεμβρίου 2021]:

 

  • Για τον Νοέμβριο του 2021, παρατηρήθηκε υψηλός όγκος διαδικτυακών αναζητήσεων. Οι ΗΠΑ παρατηρούμε πως διατηρούν την πρώτη θέση από πλευράς ζήτησης, με το Ηνωμένο Βασίλειο πλέον να καθιερώνεται στη δεύτερη θέση και την Κύπρο με το Ισραήλ να ακολουθούν στις τοπ χώρες προέλευσης των αναζητήσεων που γίνονται διαδικτυακά σε σχέση με ενδιαφέρον διαμονή για τον προορισμό της Αθήνας για τον Νοέμβριο του 2021.
  • Για τον Νοέμβριο του 2021 οι αναζητήσεις από τις τοπ 9 χώρες παρακολούθησης είναι αυξημένες σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2020. Την πιο έντονη αύξηση αναζητήσεων συγκριτικά παρουσιάζουν η Κύπρος και το Ισραήλ καθώς και οι ΗΠΑ, Ιταλία και Γερμανία που ξεπέρασαν το 100%. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις αναζητήσεις τον Νοέμβριο του 2021 σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2020, παρατηρήθηκε αύξηση 534% από την Κύπρο, 518% από το Ισραήλ, 125% από τις ΗΠΑ, 137% από την Ιταλία, 79% από τη Γαλλία, 104% από τη Γερμανία, 95% από την Ολλανδία, 83% από τον Καναδά και 61% από το Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Τον Νοέμβριο του 2021 οι αναζητήσεις είναι μειωμένες σε όλες τις χώρες παρακολούθησης σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2021. Πιο αναλυτικά, τον Νοέμβριο του 2021 σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2021 παρατηρήθηκε μείωση των αναζητήσεων κατά 20% από την Κύπρο, 13% από τις ΗΠΑ, 33% από τη Γερμανία, 14% από την Ιταλία, 32% από τη Γαλλία, 26% από την Ολλανδία, 27% από το Ηνωμένο Βασίλειο, 13% από τον Καναδά και δεν υπήρξε σημαντική μεταβολή από το Ισραήλ.
    Συνολικά,
    το Νοέμβριο του 2021 ο όγκος αναζητήσεων ήταν μειωμένος κατά 11% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2021.
  • Οι 3 κορυφαίες χώρες σε επίπεδο αναζητήσεων για διαμονή στην Αθήνα είναι οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία για το 2021 όπως και το 2020. Μάλιστα, για το 2021, οι ΗΠΑ αυξάνουν ακόμη περισσότερο το μερίδιο αναζητήσεων τους ανάμεσα στις υπόλοιπες χώρες, σε σχέση με το 2020.

Σχετικά με την έρευνα:

Αποτελεί μέρος του εγχειρήματος Tourix Analytics, από την ομάδα της Tourix, με σκοπό την αξιοποίηση των εξειδικευμένων εργαλείων της, του ανθρώπινου δυναμικού της και των πολύτιμων δεδομένων που παρέχει η Google, για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σε σχέση με την τουριστική ζήτηση για ελληνικούς προορισμούς. Η έρευνα βασίζεται στον όγκο αναζητήσεων που συλλέχθηκε χρησιμοποιώντας 1819 όρους αναζητήσεων που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την διαμονή στην Αθήνα.

Δείτε αναλυτικότερα στοιχεία για την Τουριστική Ζήτηση μέσω διαδικτύου σε σχέση με διαμονή για τον προορισμό της Αθήνας: https://analytics.tourix.gr/athens/