Μεγάλη ανάκαμψη στα επίπεδα της αεροπορικής κίνησης του 2019, μόλις βελτιωθεί η κατάσταση με τον κορωνοϊό, προβλέπει για το 2022 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας Eurocontrol.

Eιδικότερα, η ευρωπαϊκή εναέρια κυκλοφορία είχε σταθερή ανάκαμψη μέχρι το τέλος του περασμένου έτους, φτάνοντας το καλοκαίρι στο 70% των επιπέδων του 2019. Μάλιστα στις 27 Αυγούστου οι αριθμοί πτήσεων κατέγραψαν υψηλό δύο ετών στις 27 Αυγούστου, ενώ στα τέλη Οκτωβρίου έφτασαν στο 81% του 2019. Η κίνηση του Δεκεμβρίου προσέγγισε στο 78% του ίδιου μήνα το 2019 παρά τους πρόσθετους περιορισμούς.

Το Eurocontrol υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι όλες οι αεροπορικές εταιρείες είχαν χαμηλότερους συντελεστές φορτίου, κατά μέσο όρο 50%-60%. Ο Eamonn Brennan, γενικός διευθυντής του Eurocontrol, σημείωσε ότι η κατάσταση παραμένει δύσκολη λόγω της εξελισσόμενης κατάστασης της παραλλαγής Όμικρον, που ωθεί πολλές αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης να μειώσουν τη χωρητικότητα έως και 30% τον Ιανουάριο. Επίσης, ακυρώνονται πτήσεις λόγω της ασθένειας μελών των πληρωμάτων από την πανδημία. Ωστόσο, επέμεινε: «Μόλις βελτιωθεί η κατάσταση, αναμένουμε ταχεία ανάκαμψη που θα είναι πιο κοντά στα επίπεδα κίνησης του 2019».

Όπως είπε ο γενικός διευθυντής του Eurocontrol, οι αερομεταφορείς χαμηλού κόστους ανέκαμψαν ταχύτερα το καλοκαίρι από τους παραδοσιακούς αερομεταφορείς, με ορισμένους να λειτουργούν σε επίπεδα του 2019 από τον Αύγουστο.