Τη ματαίωση του διαγωνισμού πώλησης του 30% της εταιρείας διαχείρισης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και την αξιοποίηση της συμμετοχής του Δημοσίου μέσω της εισαγωγής της εταιρείας στο χρηματιστήριο αποφάσισε η κυβέρνηση.

Οι διαδικασίες βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο και περιλαμβάνουν και την απαραίτητη διαβούλευση και συμφωνία επί των όρων της εισαγωγής της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) με τους υπόλοιπους μετόχους. Η διαπραγμάτευση αφορά τον βασικό μέτοχο, δηλαδή την PSP Investments, η οποία με βάση τις ισχύουσες συμφωνίες ελέγχει και το μάνατζμεντ. Το βασικό σενάριο με το οποίο εργάζονται υπερταμείο και ταμείο αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) είναι η διάθεση του 30% μέσω αρχικής δημόσιας εγγραφής στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Χρονικά η εισαγωγή προσδιορίζεται για τις αρχές του 2023.

Το σκεπτικό εδράζεται στο γεγονός ότι με αυτό το μοντέλο ιδιωτικοποίησης αφενός θα ενισχυθεί η ελληνική κεφαλαιαγορά, αφετέρου θα προσλάβει μετρήσιμη αξία η υπόλοιπη συμμετοχή του Δημοσίου (25%) που βρίσκεται στο χαρτοφυλάκιο του υπερταμείου, και τέλος θα δοθεί η δυνατότητα στο ευρύτερο ελληνικό επενδυτικό κοινό να συμμετάσχει στο success story του ελληνικού τουρισμού, ο οποίος αποτελεί κινητήριο μοχλό των οικονομικών αποτελεσμάτων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Υπενθυμίζεται πως μέτοχοι του ΔΑΑ, εκτός από το ΤΑΙΠΕΔ που κατέχει το 30%, είναι το υπερταμείο (με 25%), οι Avi Alliance GmbH (26,7%) και Avi Alliance Capital GmbH (13,3%), αμφότερες συμφερόντων του καναδικού ασφαλιστικού ταμείου PSP Investments, και η οικογένεια Δ. Κοπελούζου (5%).