Το Συμβούλιο της ΕΕ καλεί τα κράτη-μέλη να αφαιρέσουν οποιοδήποτε περιορισμό στα ταξίδια που σχετίζεται με τον κορωνοϊό και να αποκαταστήσουν την πλήρη ελευθερία στις μετακινήσεις εντός της ΕΕ.

Το Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι ενέκρινε τροπολογίες στις συστάσεις για τα ταξίδια στην ΕΕ και για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, μέσω των οποίων συμβουλεύει τα κράτη-μέλη μην επιβάλλουν νέους περιορισμούς.

«Βάσει των νέων συστάσεων, τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να επιβάλλουν περιορισμούς στα ταξίδια για λόγους δημόσιας υγείας. Ωστόσο, οι συστάσεις διατηρούν μια σειρά από δικλείδες ασφαλείας σε περίπτωση επιδείνωσης της επιδημιολογικής κατάστασης», σημειώνει το Συμβούλιο στην ανακοίνωσή του.

Διευκρινίζει δε ότι σε περιπτώσεις επιδείνωσης της επιδημιολογικής κατάστασης όπου τα κράτη-μέλη θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, θα πρέπει να επιβάλλουν τους κατάλληλους περιορισμούς με συντονισμένο τρόπο, στους οποίους μπορεί να περιλαμβάνονται οι εμβολιασμοί, τα αποδεικτικά ανάρρωσης ή τα τεστ. Σε περιπτώσεις ανίχνευσης επικίνδυνης παραλλαγής σε τρίτη χώρα ή περιοχή του κόσμου, το Συμβούλιο προβλέπει επίσης ότι τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν επείγοντες προσωρινούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς, οι οποίοι θα είναι ενιαίοι για όλη την ΕΕ.

Η Ισπανία ήταν η τελευταία χώρα που κατάργησε τους περιορισμούς για τον COVID-19 σε ταξιδιώτες εκτός ΕΕ, στις 21 Οκτωβρίου, επιτρέποντάς τους να εισέλθουν χωρίς να χρειάζεται να συμπληρώνουν έντυπο υγείας ή να προσκομίζουν αποδεικτικά εμβολιασμού, τεστ ή ανάρρωσης.