Η Emirates, η μεγαλύτερη διεθνής αεροπορική εταιρεία, ολοκλήρωσε τον τελευταίο Έλεγχο Επιχειρησιακής Ασφάλειας της IATA (IOSA) με μηδενικά ευρήματα -το ισοδύναμο μιας τέλειας βαθμολογίας-, αποτελώντας μία σπάνια περίπτωση στον κλάδο των αερομεταφορών δεδομένης της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων των αεροπορικών εταιρειών.

Ο Sir Tim Clark, Πρόεδρος της Emirates Airline, δήλωσε: «Η ασφάλεια αποτελεί μια από τις βασικές αξίες της Emirates και, από την πρώτη ημέρα, επενδύουμε συνεχώς ώστε να διασφαλίζουμε ότι οι δραστηριότητές μας πληρούν τα πλέον αυστηρά πρότυπα ασφαλείας. Η ολοκλήρωση του ελέγχου IOSA με μηδενικά ευρήματα αποτελεί ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα, ειδικά αν ληφθεί υπόψη η ταχεία επιχειρησιακή αναβάθμιση μετά την πανδημία και η παγκόσμια φύση του δικτύου της Emirates. Η επιτυχία αυτή αποδίδεται στις εσωτερικές ομάδες και στους εξωτερικούς συνεργάτες μας,  οι οποίοι συμβάλλουν στην ασφαλή μεταφορά χιλιάδων ανθρώπων και τόνων εμπορευμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο καθημερινά από την Emirates. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά και να συμβάλλουμε στην ασφάλεια και τη βιωσιμότητα του κλάδου των αερομεταφορών».

Ο διαπιστευμένος οργανισμός ελέγχου της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA) αξιολόγησε περισσότερα από 1.000 πρότυπα και προτεινόμενες πρακτικές σε διάστημα πέντε ημερών, ώστε να προσδιορίσει σε ποιον βαθμό το σύστημα επιχειρησιακής διαχείρισης της Emirates συμμορφώνεται με τα Πρότυπα και τις Προτεινόμενες Πρακτικές του IOSA (ISARP).

Η Emirates, μέσω του συγκεκριμένου ισχυρού ελέγχου, αποδεικνύει την αυστηρότητα των συστημάτων και των διαδικασιών της, με στόχο την εφαρμογή ασφαλών επιχειρησιακών πρακτικών και την αξιοπιστία του σύγχρονου στόλου της από αεροσκάφη Boeing 777 και Airbus A380.

Η Emirates προωθεί μια ισχυρή κουλτούρα ασφάλειας σε ολόκληρο τον οργανισμό και σε όλα τα επίπεδα. Οι πολιτικές επιχειρησιακής ασφάλειας της αεροπορικής επανεξετάζονται και τροποποιούνται συνεπώς -σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα- κάθε φορά που αναθεωρούνται οι κανονισμοί ή εισάγονται νέα αεροσκάφη. Η ομάδα της Emirates για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης ελέγχει διαρκώς τα συστήματα και τις πρακτικές σε όλο το δίκτυο της αεροπορικής σύμφωνα με τα πρότυπα του IOSA για τον εντοπισμό και τη διαχείριση των μη συμμορφώσεων. Επιπροσθέτως, τα ανώτερα στελέχη της Emirates ενημερώνονται κατά τη διενέργεια τακτικών ελέγχων της διοίκησης αναφορικά με την κατάσταση συμμόρφωσης του οργανισμού, ώστε να διατηρηθούν τα επίπεδα ασφάλειας σε έναν κλάδο που μεταβάλλεται διαρκώς.

Η Emirates είναι μια βραβευμένη διεθνής αεροπορική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται σε έξι ηπείρους, μεταφέροντας επιβάτες και διευκολύνοντας το παγκόσμιο εμπόριο προς -και μέσω- του σύγχρονου κόμβου της στο Ντουμπάι, σε 140 προορισμούς. Πρόσφατα, η αεροπορική εταιρεία απέσπασε το «Βραβείο Παγκόσμιας Κλάσης», για την ασφάλεια, την ευημερία, τη βιωσιμότητα, την εξυπηρέτηση και τη συμπερίληψη, στα βραβεία APEX 2023, καθώς και την «Παγκόσμια Επίσημη Βαθμολογία Αεροπορικής Εταιρείας 5 Αστέρων» και το «Βραβείο Επιλογής Επιβατών για την Καλύτερη Παγκόσμια Ψυχαγωγία». Επιπλέον, στην αεροπορική απονεμήθηκαν τα βραβεία «Καλύτερη Αεροπορική Εταιρεία στον Κόσμο» και η «Καλύτερη Αεροπορική Εταιρεία στη Μέση Ανατολή» κατά την τελετή των βραβείων ULTRA 2022.

Σχετικά με τον Έλεγχο Επιχειρησιακής Ασφάλειας της IATA (IOSA)

O Έλεγχος Επιχειρησιακής Ασφάλειας της IATA (IOSA) αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο και αποδεκτό σύστημα αξιολόγησης, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την αξιολόγηση των λειτουργικών συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των αεροπορικών εταιρειών. Όλα τα μέλη της IATA είναι εγγεγραμμένα στον IOSA και πρέπει να παραμείνουν εγγεγραμμένα για να διατηρήσουν την ιδιότητα μέλους της IATA.