Αύξηση εσόδων και κερδών εμφάνισε το δεύτερο τρίμηνο του 2023 η Lufthansa, λόγω της υψηλής ζήτησης.

O γερμανικός αεροπορικός όμιλος ανακοίνωσε έσοδα 9,39 δισ. ευρώ για τους τρεις μήνες έως τον Ιούνιο, αυξημένα κατά 17% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 881 εκατ. ευρώ από 259 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων και φόρων σχεδόν τριπλασιάστηκαν στα 1,09 δισ. ευρώ.

Οι αναλυτές είχαν διαμορφώσει εκτιμήσεις για έσοδα 9,4 δισ. ευρώ, καθαρά κέρδη 713 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένα της τάξης των 1,04 δισ. ευρώ, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας.

Η αεροπορική σημείωσε πως οι κρατήσεις από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο είναι κατά μέσο όρο πάνω από το 90% του όγκου που καταγράφηκε πριν την πανδημία, ένδειξη ότι η ζήτηση θα παραμείνει υψηλή. Ωστόσο, τα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας και τα σημεία συμφόρησης στο ευρωπαϊκό σύστημα εναέριας κυκλοφορίας θα επιβαρύνουν τη χωρητικότητα, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 85% σε σύγκριση με το 2019, σε αντίθεση με μια προηγούμενη πρόβλεψη για 85% με 90%.

Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης αναμένει τα κέρδη του τρίτου τριμήνου να διαμορφωθούν σε επίπεδα μεγαλύτερα από εκείνα προ πανδημίας, στα 1,3 δισ. ευρώ, ωθώντας τα ετήσια κέρδη πάνω από 2,6 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η Lufthansa προβλέπει προσαρμοσμένο EBIT άνω των 2,6 δισ. ευρώ για το σύνολο του 2023, μέγεθος που θα είναι ένα από τα καλύτερα αποτελέσματα στην ιστορία της.