Στόχος είναι η ενίσχυση της κερδοφορίας και της απόδοσης των ξενοδοχείων σε Ελλάδα και Κύπρο μέσα από την υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης και βελτιστοποίησης των εσόδων τους.

Ο όμιλος webhotelier | primalres, ηγέτης στη διάθεση προηγμένων τεχνολογιών στον τουριστικό κλάδο σε Ελλάδα και Κύπρο, ανακοινώνει τη στρατηγική του συνεργασία με τη BEONx, έναν από τους κορυφαίους παρόχους revenue management systems (RMS) της παγκόσμιας αγοράς. Η συνεργασία αυτή αποτελεί ορόσημο στην πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Φιλοξενίας, αφού θα δράσει καταλυτικά ώστε οι αποφάσεις που σχετίζονται με τη στρατηγική τιμολόγησης των επιχειρήσεων να βασίζονται όχι μόνο σε ποσοτικά δεδομένα αλλά και να υποστηρίζονται από έξυπνα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Το BEONx διαθέτει μοναδικά χαρακτηριστικά τα οποία το διαφοροποιούν σημαντικά από άλλα revenue management systems, όπως ενδεικτικά: Πρόσβαση σε offline πωλήσεις, αλλά και στα allotments, guarantees, contracts, release periods των tour operators ώστε οι προτάσεις βελτιστοποίησης να λαμβάνουν υπόψη τους και τα δεδομένα αυτών των σημαντικών καναλιών διανομής. Επίσης, υπολογίζει τόσο για το ξενοδοχείο, όσο και για τα ανταγωνιστικά του καταλύματα το Hotel Quality Index (HQI), ένα μοναδικό δείκτη βασισμένο σε εκατοντάδες ποιοτικούς παράγοντες ο οποίος υπολογίζει τη συνολική ποιότητα και απεικονίζει την ανταγωνιστική θέση κάθε καταλύματος και την ελαστικότητα της τιμής του έτσι όπως τις αντιλαμβάνονται οι πελάτες του. Παράλληλα, προσεγγίζει το revenue management μέσα από την οπτική της βιώσιμης κερδοφορίας συμβάλλοντας με τη λειτουργία του ώστε οι πρακτικές βιωσιμότητας να μετεξελιχθούν από λειτουργικό κόστος σε profit center.

Τη διάθεση και την υποστήριξη του BEONx στην Ελλάδα και την Κύπρο αναλαμβάνει η νεοσύστατη Primalrms LTD, θυγατρική του ομίλου webhotelier | primalres στην οποία συμμετέχει και η εταιρεία Eurotel στο πλαίσιο της στρατηγικής σημασίας συμφωνίας που σύναψαν στα τέλη 2023 οι δύο κορυφαίοι όμιλοι ξενοδοχειακού software της ελληνικής αγοράς.

Η ολοκληρωμένη σειρά εργαλείων που θα παρέχει η Primalrms LTD έρχεται ουσιαστικά να ανταποκριθεί στη μεγάλη ζήτηση για ανάλογα συστήματα στον κλάδο της Φιλοξενίας. Οι επαγγελματίες του χώρου αναζητούν καινοτόμα συστήματα αφενός για να βελτιώσουν περαιτέρω τη στρατηγική διαχείρισης των εσόδων τους και να επωφεληθούν από τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης της τουριστικής αγοράς, αφετέρου για να μειώσουν σημαντικά τον χρόνο που διαθέτουν για τον σχεδιασμό πολύπλοκων στρατηγικών τιμολόγησης.

Ο Πάνος Κοντοζαμάνης, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου webhotelier | primalres, δήλωσε για τη σημαντική αυτή συνεργασία: «Στόχος μας είναι να εμπλουτίζουμε συνεχώς το οικοσύστημα ηλεκτρονικού επιχειρείν που προσφέρουμε στις επιχειρήσεις Φιλοξενίας με σύγχρονα, καινοτόμα και αξιόπιστα προϊόντα ώστε να συμβάλλουμε ενεργά στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Το BEONx είναι το πλέον ολοκληρωμένο σήμερα προϊόν του είδους του. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ενσωματώνουμε το BEONx στο οικοσύστημά μας, προσφέροντας στους πελάτες μας μία ολιστική προσέγγιση για τη σωστή λήψη αποφάσεων με στόχο τη βελτιστοποίηση των εσόδων τους».

Επιπλέον, ο Rubén Sánchez, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της BEONx πρόσθεσε: «Η συνεργασία μας με τον όμιλο webhotelier | primalres αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου για την BEONx στη διεύρυνση του αποτυπώματος μας σε παγκόσμια κλίμακα. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με έναν τόσο αξιόπιστο όμιλο της ελληνικής και κυπριακής αγοράς. Αυτή η συμμαχία αντικατοπτρίζει την αφοσίωσή μας στο να παρέχουμε προηγμένα εργαλεία και εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών».