• ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΕΚΟΡ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

 H εταιρεία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» (RIC: AIAr.AT, Bloomberg: AIA.GA, ATHEX: ΔΑΑ), εφεξής «Εταιρεία» ή «ΔΑΑ», ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για το δωδεκάμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, τα οποία καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Κύρια Σημεία

 • Τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 126,8 εκατ. ευρώ ή 26,6% σε 603,7[1] εκατ. ευρώ το 2023, με τις ροές εσόδων Αεροπορικών και Μη Αεροπορικών Δραστηριοτήτων να παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση κυρίως λόγω της αύξησης της επιβατικής κίνησης κατά 24,0% καθώς και της δυναμικής ανάπτυξης εσόδων από εμπορικές δραστηριότητες.
 • Το Προσαρμοσμένο EBITDA[2],[3] ανήλθε σε 367,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16,7% σε σύγκριση με το 2022, ενώ το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 62,9%.
 • Το Προσαρμοσμένο EBITDA εξαιρώντας τα έξοδα της Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς (IPO) ανήλθε σε 378,0 εκατ. ευρώ
 • Τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε 231,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 37,8% σε σχέση με 168,0 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος
 • Υγιής Χρηματοοικονομική θέση με καθαρό χρέος ύψους 649,7 εκατ. ευρώ και Δείκτη Καθαρού Χρέους προς Προσαρμοσμένο EBITDA ύψους 1,8x.
 • Θα προταθεί προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση η διανομή υπολοίπου μικτού μερίσματος ύψους 0,33 ευρώ ανά μετοχή για την οικονομική χρήση 2023[4].

Σύνοψη

 

 

 

 

Ποσά σε εκατ. ευρώ

2023

2022

Μεταβολή

Δ%

Κίνηση (σε εκατ. επιβάτες)

28,2

22,7

5,4

24,0%

Σύνολο εσόδων και λοιπών εισοδημάτων

603,7

476,9

126,8

26,6%

Λειτουργικά έξοδα

201,6

148,6

53,0

35,6%

EBITDA

402,1

328,3

73,9

22,5%

Προσαρμοσμένο EBITDA2,3

367,2

314,5

52,6

16,7%

Περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA2,3 (%)

62,9%

65,8%

 

-2,9 pps

Κέρδη προ Φόρων

288.8

213.2

75.6

35.5%

Κέρδη μετά από Φόρους

231,5

168,0

63,5

37,8%

Σημείωση: Το Προσαρμοσμένο EBITDA εξαιρώντας τα έξοδα της Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς (IPO) ανήλθε σε 378,0 εκατ. ευρώ

Ο κ. Ιωάννης Παράσχης, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) του ΔΑΑ, δήλωσε:

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις μας για το οικονομικό έτος 2023, το οποίο παρουσίασε αύξηση 26,6% σε σύγκριση με το 2022, ως προς τα συνολικά έσοδα που ανήλθαν σε 603,7 εκατ. ευρώ. Είναι θετικό το γεγονός ότι καταγράφηκαν σημαντικές αυξήσεις στα έσοδα τόσο από τις αεροπορικές όσο και από τις μη αεροπορικές δραστηριότητες. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την ισχυρή ανάκαμψη του δικτύου μας, με περισσότερους προορισμούς, αυξημένες συχνότητες και με την επιτυχημένη δραστηριότητα ανάπτυξης δρομολογίων, καθώς και με τα σημαντικά βήματα που έγιναν στην εμπορική ανάπτυξη. Επιπλέον, το 2023 σηματοδότησε ένα ιστορικό ορόσημο για την Εταιρεία μας, καθώς επικεντρωθήκαμε στην εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2024. Αυτό το σημαντικό επίτευγμα αποτελεί απόδειξη της αδιάλειπτης αφοσίωσης και της εξαιρετικής επιμέλειας των ανθρώπων μας. Οι επιδόσεις μας αντικατοπτρίζουν την ανθεκτικότητα και την επιχειρηματική δυναμική της Εταιρείας. Συνεχίζουμε με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας και τη δημιουργία αξίας για όλους τους συμμετόχους μας.” 

 Επιχειρησιακές Εξελίξειq

 Εξελίξεις στην Αεροπορική κίνηση

Συνολικά, το έτος 2023 η κίνηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών ανήλθε σε 28,17 εκατομμύρια επιβάτες, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2022 κατά 24% και κατά 10,2% υψηλότερα από τα αντίστοιχα επίπεδα του 2019, σημειώνοντας υψηλότερο ρυθμό ανάκαμψης σε σχέση με τον μέσο όρο των Ευρωπαϊκών αεροδρομίων. Σημειώνεται ότι κατά τους πρώτους μήνες του 2022 υπήρχαν ακόμη ταξιδιωτικοί περιορισμοί. Αναλυτικά, οι επιβάτες εσωτερικού και εξωτερικού ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2022 κατά 18,9% και κατά 26,4%, ενώ ξεπέρασαν και τα επίπεδα του 2019 κατά 13,3% και 8,8% αντίστοιχα. Το έτος 2023 χαρακτηρίστηκε από ισχυρή ζήτηση αεροπορικών ταξιδιών παρά τις μακροοικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις.

Το 2023, η Αθήνα συνδέθηκε απευθείας με τακτικά δρομολόγια με 156 προορισμούς-πόλεις (143 το 2022 και 157 το 2019), σε 57 χώρες (50 το 2022 και 55 το 2019), που εξυπηρετήθηκαν από 66 αεροπορικές εταιρείες (66 το 2022 και 66 το 2019). Οι κινήσεις αεροσκαφών ανήλθαν σε 241.605, δηλαδή 13,2% πάνω από τα επίπεδα του 2022 και 7,1% πάνω από τα αντίστοιχα επίπεδα του 2019.

Αεροπορικές Δραστηριότητες

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία εφάρμοσε όλα τα απαραίτητα επιχειρησιακά μέτρα και παρείχε τους απαραίτητους πόρους για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Αεροδρομίου.

Τιμολογιακή Πολιτική και Μάρκετινγκ Αεροδρομίου

Η ετήσια διαβούλευση για το ύψος των αεροπορικών χρεώσεων με τους χρήστες του Αεροδρομίου πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2023 στο πλαίσιο της Οδηγίας για τα Αεροπορικά Τέλη (2009/12/ΕΚ), όπως εφαρμόστηκε στην Ελληνική νομοθεσία (ΠΔ 52/12). Σε συνέχεια της διαβούλευσης, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι αεροπορικές χρεώσεις παραμένουν αμετάβλητες σε σχέση με το 2022. Επίσης, το Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Κινήτρων του ΔΑΑ συνέχισε να εφαρμόζεται με τρόπο πλήρως διαφανή και χωρίς διακρίσεις.

Σε συνέχεια της θετικής πορείας της επιβατικής κίνησης το 2022, η ομάδα ανάπτυξης δρομολογίων του ΔΑΑ είχε εντείνει τις συζητήσεις και τις συναντήσεις με τις αεροπορικές εταιρείες σχετικά με τα σχέδια ανάκαμψης και ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, μέχρι το τέλος του 2023 σημειώθηκαν αξιοσημείωτα αποτελέσματα στις μεγάλες αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 87% της διεθνούς κίνησης του αεροδρομίου.

Μη Αεροπορικές Δραστηριότητες

Εμπορικές Δραστηριότητες

Κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2023, σε σχέση με τις εμπορικές δραστηριότητες στους αεροσταθμούς, η Εταιρεία έχει 70 εμπορικές συμβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί, μεταξύ άλλων, με 19 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, 5 επιχειρήσεις εστίασης και 6 επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων διεθνών και ελληνικών επιχειρήσεων. Οι σχετικοί εμπορικοί όροι με τα καταστήματα λιανικής και τα καταστήματα εστίασης περιλαμβάνουν μεταβλητές χρεώσεις, σε συνδυασμό με ελάχιστο ετήσιο εγγυημένο ποσό, καθώς και εξασφαλίσεις σε μετρητά ή τραπεζικές εγγυήσεις που ενισχύουν την οικονομική ασφάλεια των συμβάσεων.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2023, το Αεροδρόμιο διέθετε συνολικά 155 καταστήματα, συμπεριλαμβανομένων 75 εμπορικών καταστημάτων, 47 χώρων εστίασης και 33 καταστημάτων παροχής υπηρεσιών, που κάλυπταν συνολικά πάνω από 13.500 τετραγωνικά μέτρα, ενώ το συνολικό ποσοστό πληρότητας των εμπορικών χώρων στους αεροσταθμούς του ΔΑΑ ήταν περίπου 99%.

Εκτός από την σημαντική αύξηση στην επιβατική κίνηση, οι κύριοι παράγοντες της επιτυχημένης πορείας του έτους ήταν αφενός το ευνοϊκό καταναλωτικό προφίλ των επιβατών και αφετέρου η αναβάθμιση της εμπορικής προσφοράς των αεροσταθμών του ΔΑΑ μέσω της στρατηγικής «Best of Greece», με την οποία εισήχθησαν εγχώρια concepts και brands, με σημαντική παρουσία στην ελληνική αγορά. Συνολικά, κατά τη διάρκεια του έτους εισήχθησαν 8 νέα καταστήματα λιανικής, εστίασης και παροχής υπηρεσιών, συμβάλλοντας περαιτέρω στον εκτενή μετασχηματισμό των εμπορικών περιοχών των αεροσταθμών, που έχει πραγματοποιηθεί κατά τα τελευταία έτη.

Πρόσθετοι βασικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση των εμπορικών εσόδων ήταν η πρόσβαση των επιβατών προς το Ηνωμένο Βασίλειο σε αγορές αφορολογήτων ειδών, η περιορισμένη παροχή γευμάτων στην οικονομική θέση των περισσότερων πτήσεων, η αυξημένη συνδεσιμότητα με προορισμούς των ΗΠΑ και οι πληθωριστικές αναπροσαρμογές. Με αυτό τον τρόπο, ο ΔΑΑ κατάφερε να ξεπεράσει τις αρνητικές επιπτώσεις δυσμενών γεωπολιτικών εξελίξεων, όπως η απουσία επιβατών με υψηλό καταναλωτικό προφίλ από τη Ρωσία, την Ουκρανία και, για τους δύο τελευταίους μήνες του έτους, το Ισραήλ.

Υπηρεσίες Στάθμευσης Οχημάτων

Ο ΔΑΑ διαθέτει 2 χώρους στάθμευσης μικρής διάρκειας 1.200 θέσεων, έναν χώρο στάθμευσης μακράς διάρκειας 5.800 θέσεων και έναν χώρο στάθμευσης valet 350 θέσεων. Οι υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων προσφέρονται σύμφωνα με σύμβαση διαχείρισης με εργολάβο έναντι αντιτίμου. Για να βελτιωθεί η λειτουργία στα οδικά τμήματα πρόσβασης στους χώρους αναχωρήσεων και αφίξεων, και προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κατάχρηση του χρόνου στάθμευσης από τους χρήστες, η Εταιρεία εισήγαγε τον Ιούνιο του 2023 ένα νέο σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης και επιβάλλει αντίτιμο για χρόνο στάσης των οχημάτων πέρα από τον προβλεπόμενο.

Το 2023, ενισχύσαμε περαιτέρω τη διαχείριση της χωρητικότητας των χώρων στάθμευσης, παρακολουθώντας στενά την ημερήσια πληρότητα των θέσεων στάθμευσης και κάνοντας τις απαραίτητες προσαρμογές. Τα έσοδα από τις ηλεκτρονικές κρατήσεις έφτασαν το 40% των συνολικών εσόδων από τη στάθμευση και σχεδόν το 60% των εσόδων από τη στάθμευση μακράς διαρκείας.

Μισθώματα, πληροφορική, τηλεπικοινωνίες και λοιπές υπηρεσίες (αφορούν Αεροπορικές και Μη Αεροπορικές Δραστηριότητες)

Τα έσοδα από μισθώματα, τόσο από ιδιωτικούς όσο και από δημόσιους φορείς, αυξήθηκαν το 2023 σε σχέση με το 2022. Η εν λόγω θετική επίδοση των εσόδων αποδίδεται κυρίως στα πρόσθετα μισθώματα που προέκυψαν από τις νέες συμβάσεις για το κύριο υπόστεγο συντήρησης αεροσκαφών («Maintenance Repair Overhaul – MRO») με την Olympic Air (από τον Δεκέμβριο του 2022) και για τα κεντρικά γραφεία της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), από τον Ιανουάριο του 2023, καθώς και στην ισχύουσα συμβατική ετήσια αύξηση των μισθωμάτων.

 

 

 

 Κυριότερα Οικονομικά Αποτελέσματα

 

Έσοδα και λοιπά εισοδήματα

Τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα (εξαιρουμένης της αποζημίωσης των 20,0[5] εκατ. ευρώ που ελήφθη από το Ελληνικό Δημόσιο κατά τη διάρκεια του έτους, για την αντιστάθμιση μέρους των ζημιών που προέκυψαν λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας Covid-19 κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020) αυξήθηκαν κατά 106,8 εκατ. ευρώ ή 22,4%, από 476,9 εκατ. ευρώ το 2022 σε 583,7 εκατ. ευρώ το 2023, με όλες τις ροές εσόδων να παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση.

Έσοδα και λοιπά εισοδήματα από Αεροπορικές Δραστηριότητες

 

 

ποσά σε εκατομμύρια ευρώ

2023

% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

2022

% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Δ%

Αεροπορικές Χρώσεις

254,1

56,6%

207,3

56,4%

46,8

22,6%

Χρεώσεις κεντρικών υποδομών και συμβάσεις παραχώρησης

61,8

13,8%

51,6

14,0%

10,2

19,8%

Μισθώματα, πληροφορική, τηλεπικοινωνίες και λοιπές υπηρεσίες

33,8

7,5%

29,6

8,1%

4,2

14,1%

Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων (TEAA)

99,2

22,1%

79,0

21,5%

20,3

25,7%

Σύνολο αεροπορικών εσόδων και λοιπών εισοδημάτων

448,9

 

367,5

 

81,5

22,2%

Ειδικότερα, τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από Αεροπορικές Δραστηριότητες ανήλθαν σε 448,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 22,2% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των εσόδων από τις Αεροπορικές Χρεώσεις και των εσόδων από το Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων που ανήλθαν σε 353,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 23,4% σε σχέση με το 2022, λόγω της αύξησης της κίνησης κατά 24,0%, ενώ οι τιμές των αεροπορικών χρεώσεων παρέμειναν σταθερές το 2023.

Έσοδα και λοιπά εισοδήματα από Μη Αεροπορικές Δραστηριότητες

 

 

ποσά σε εκατομμύρια ευρώ

2023

% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

2022

% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Δ%

 

Εμπορικές Δραστηριότητες

87,9

65,2%

71,6

65,4%

16,3

22,8%

 

Μισθώματα, πληροφορική, τηλεπικοινωνίες και λοιπές υπηρεσίες

27,7

20,6%

24,4

22,3%

3,4

13,8%

 

Υπηρεσίες Στάθμευσης Οχημάτων

19,1

14,2%

13,4

12,3%

5,7

42,5%

 

Σύνολο μη αεροπορικών εσόδων και λοιπά εισοδήματα

134,8

 

109,4

 

25,4

23,2%

 

                   

Επιπλέον, τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από Μη Αεροπορικές Δραστηριότητες ανήλθαν σε 134,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξημένα κατά 23,2% σε σύγκριση με το 2022. Η εν λόγω βελτίωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των εσόδων από τις εμπορικές δραστηριότητες και τις υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων.

Λειτουργικά Έξοδα

Λειτουργικά Έξοδα

 

 

 

 

 

 

ποσά σε εκατομμύρια ευρώ

2023

% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

2022

% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2023 ΕΝΑΝΤΙ 2022

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

Έξοδα προσωπικού

51,1

25,3%

42,9

28,9%

8,2

19,1%

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

80,9

40,2%

63,6

42,8%

17,4

27,4%

Έξοδα παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και λοιπά λειτουργικά έξοδα

39,9

19,8%

36,7

24,7%

3,2

8,6%

Αμοιβή για τη χορήγηση δικαιωμάτων – τμήμα μεταβλητής αμοιβής

29,6

14,7%

5,4

3,7%

24,2

445,7%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων

201,6

 

148,6

 

53,0

35,6%

 

Το 2023 τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 201,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 53,0 εκατ. ευρώ ή 35,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σημαντικό μέρος αυτής της απόκλισης προέρχεται από το υψηλότερο μεταβλητό τμήμα της Αμοιβής Χορήγησης Δικαιωμάτων σε 29,6 εκατ. ευρώ από 5,4 εκατ. ευρώ, που υπολογίστηκε με βάση την αυξημένη κερδοφορία του 2022. Επιπλέον, τα λειτουργικά έξοδα του 2023 ενσωματώνουν τα έκτακτα έξοδα ύψους 10,8 εκατ. ευρώ που επιβαρύνθηκε η Εταιρεία σε σχέση με την Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) για την εισαγωγή των μετοχών του ΔΑΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Εξαιρουμένου του μεταβλητού μέρους της Αμοιβής Χορήγησης Δικαιωμάτων και των έκτακτων εξόδων του IPO, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 17,9 εκατ. ευρώ ή 12,5% υψηλότερα από το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω:

 • των επιπρόσθετων πόρων (ανθρώπινο δυναμικό και υπηρεσίες από τρίτους) που απαιτήθηκαν για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, κατά το οποίο εξακολουθούσε η επίπτωση της πανδημίας Covid-19, καθώς και η στήριξη από την κρατική στήριξη «Συν-εργασία» (έως τον Μάιο του 2022) και
 • των αναγκαίων προσαρμογών σε συμβάσεις υπηρεσιών τρίτων (όπως συμβάσεις ασφάλειας και καθαριότητας) λόγω των αναπροσαρμογών των βασικών μισθών στην Ελλάδα, καθώς επίσης και των μισθολογικών αυξήσεων που εφαρμόστηκαν το 2023,

οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από:

 • το χαμηλότερο κόστος υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, κυρίως λόγω των χαμηλότερων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας φέτος σε σύγκριση με την περσινή περίοδο, καθώς και λόγω του οφέλους από την ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που παράχθηκε από το Φωτοβολταϊκό Πάρκο 16MW το οποίο τέθηκε σε λειτουργία το Φεβρουάριο 2023.

Ως αποτέλεσμα των λειτουργικών εσόδων, της αποζημίωσης που ελήφθη από το Ελληνικό Δημόσιο και των εξόδων, τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)[6] το 2023 ανήλθαν σε 402,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 73,9 εκατ. ευρώ ή 22,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Αποσβέσεις

Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 77,7 εκατ. ευρώ το 2023, μειωμένες κατά 0,5 εκατ. ευρώ συγκριτικά με την αντίστοιχη δαπάνη του 2022 ύψους 78,2 εκατ. ευρώ.

 

 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 35,6 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 2,5 εκατ. ευρώ ή 6,6% σε σχέση με το 2022, αντανακλώντας τα υψηλότερα έσοδα από τόκους καταθέσεων, τα οποία αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από το υψηλότερο κόστος που αποδίδεται στο Πρόσθετο Δάνειο (Additional Facility Loan) που αναλήφθηκε στο τέλος του 2022 και το κόστος αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίου.

Κερδοφορία

Τα Κέρδη προ Φόρων το 2023 ανήλθαν στα 288,8 εκατ. ευρώ έναντι 213,2 εκατ. ευρώ το 2022. Οι φόροι εισοδήματος αυξήθηκαν κατά 12,2 εκατ. ευρώ ή 27,0% σε 57,3 εκατ. ευρώ το 2023 από 45,1 εκατ. ευρώ το 2022. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται κυρίως στα υψηλότερα φορολογητέα κέρδη που καταγράφηκαν το 2023. Ως εκ τούτου, τα Κέρδη Μετά από Φόρους του 2023 ήταν 231,5 εκατ. ευρώ, ήτοι 63,5 εκατ. ευρώ ή 37,8% υψηλότερα από το προηγούμενο έτος.

Απόδοση ανά Δραστηριότητα

Η Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου (ΣΑΑ) έχει θεσπίσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας «Dual Till», το οποίο διαχωρίζει τις ρυθμιζόμενες Αεροπορικές Δραστηριότητες από τις μη ρυθμιζόμενες Μη Αεροπορικές Δραστηριότητες. Σύμφωνα με την Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου, τα έσοδα που προέρχονται από τις Αεροπορικές Χρεώσεις και τις υπόλοιπες Αεροπορικές Δραστηριότητες, δύνανται να καλύπτουν τα έξοδα και τις δαπάνες των Αεροπορικών Δραστηριοτήτων και να παράγουν κέρδη που δεν υπερβαίνουν καθορισμένη μέγιστη σωρευτική απόδοση επί του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων[7]. Παράλληλα, δεν υπάρχει ρυθμιστικός περιορισμός στην απόδοση των Μη Αεροπορικών Δραστηριοτήτων. 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τη Κατάσταση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του 2023 μεταξύ Αεροπορικών και Μη Αεροπορικών Δραστηριοτήτων:

Απόδοση ανά Δραστηριότητα  

 

 

 

 

ποσά σε εκατομμύρια ευρώ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο εσόδων και λοιπών εισοδημάτων

465,1 

77,0% 

138,6 

23,0% 

603,7 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 

174,9 

86,8% 

26,6 

13,2% 

201,6 

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 

290,

72,2% 

111,

27,8% 

402,

Αποσβέσεις

65,6 

84,5% 

12,1 

15,5% 

77,7 

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα

30,5 

85,7% 

5,1 

14,3% 

35,6 

Κέρδη προ φόρων

194,

67,2% 

94,

32,8% 

288,

Φόρος εισοδήματος  

(38,2) 

66,6% 

(19,1) 

33,4% 

(57,3) 

Κέρδη μετά από φόρους  

155,

67,3% 

75,

32,7% 

231,

 

Τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα που προκύπτουν από τις Αεροπορικές Δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών εσόδων και λοιπών εισοδημάτων της Εταιρείας (465,1 εκατ. ευρώ το 2023, δηλαδή 77,0%, των συνολικών εσόδων και λοιπών εισοδημάτων της εν λόγω περιόδου). Ως προς την κερδοφορία, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους των Αεροπορικών Δραστηριοτήτων αφορούν το 67,3% της συνολικής κερδοφορίας της Εταιρείας.

Εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία υπολογισμού της σωρευτικής απόδοσης επί του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων για τη χρήση του 2023, το Μεταφερόμενο Ποσό της 31ης Δεκεμβρίου 2023 ανέρχεται σε 83,3 εκατ. ευρώ.

 

Μέρισμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προτείνει προς την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τη διανομή υπολοίπου μικτού μερίσματος 0,33 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2023.

Σημειώνεται ότι για τη χρήση 2023, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14 Δεκεμβρίου 2023 ενέκρινε τη διανομή προσωρινού μερίσματος ποσού 130,0 εκατ. ευρώ ή 0,433 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο ήταν μέρος των καθαρών κερδών που προέκυψαν για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023, πληρωτέα σε δύο (2) δόσεις των 65,0 εκατ. ευρώ η καθεμία προς τους μετόχους της Εταιρείας πριν την ολοκλήρωση της Ελληνικής και της Διεθνούς Δημόσιας Προσφοράς και εισαγωγής των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η πρώτη δόση καταβλήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2024, ενώ η δεύτερη δόση θα καταβληθεί στις 5 Μαρτίου 2024 (στους μετόχους της Εταιρείας πριν από την ολοκλήρωση της Ελληνικής και της Διεθνούς Δημόσιας Προσφοράς), δηλαδή αμέσως μετά την έγκριση για δημοσίευση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του 2023 από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

 

 

Επιλεγμένοι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης

Κατά την αξιολόγηση της απόδοσης της δραστηριότητάς μας, εξετάζουμε μια σειρά Επιλεγμένων Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων χρηματοοικονομικών δεικτών που δεν αποτελούν δείκτες χρηματοοικονομικής απόδοσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η ακόλουθη ενότητα παρουσιάζει την εξέλιξη των εν λόγω Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης.

 

Προσαρμοσμένο EBITDA και Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA

Το Προσαρμοσμένο EBITDA (Adjusted EBITDA) ενσωματώνει (α) την επιδότηση του Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων για την κάλυψη του κόστους δανεισμού και (β) την αρνητική επίπτωση του σταθερού ετήσιου ποσού της Αμοιβής Χορήγησης Δικαιωμάτων, ήτοι 15,0 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ παράλληλα εξαιρεί (γ) την Αποζημίωση ύψους 20,0 εκατ. ευρώ, λόγω της πανδημίας Covid-19, που ελήφθη το 2023.

Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την εξέλιξη του Προσαρμοσμένου EBITDA και του Περιθωρίου Προσαρμοσμένου EBITDA (Adjusted EBITDA margin %) τόσο για τις Αεροπορικές όσο και για τις Μη Αεροπορικές Δραστηριότητες.

 

Προσαρμοσμένο EBITDA 

 

 

 

 

 

   

2023

   

2022

 

ποσά σε εκατομμύρια ευρώ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤ/ΤΗΤΕΣ

ΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤ/ΤΗΤΕΣ

ΣΥΝ.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤ/ΤΗΤΕΣ

ΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤ/ΤΗΤΕΣ

ΣΥΝ.

EBITDA

290,2

111,9

402,1

238,6

89,7

328,3

Αμοιβή για τη χορήγηση δικαιωμάτων – τμήμα σταθερής αμοιβής

(12,9)

(2,1)

(15,0)

(12,8)

(2,2)

(15,0)

Αποζημιώσεις από Ελληνικό Δημόσιο

(16,2)

(3,8)

(20,0)

0,0

0,0

0,0

Ληφθείσες επιδοτήσεις για κάλυψη κόστους δανεισμού

0,0

0,0

0,0 

1,3

0,0

1,3

Προσαρμοσμένο EBITDA

261,2

106,0

367,2

227,0

87,5

314,5

 

 

 

 

Περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA  

 

 

 

 

   

2023

   

2022

 

ποσά σε εκατομμύρια ευρώ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤ/ΤΗΤΕΣ

ΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤ/ΤΗΤΕΣ

ΣΥΝ.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤ/ΤΗΤΕΣ

ΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤ/ΤΗΤΕΣ

ΣΥΝ.

Προσαρμοσμένο EBITDA

261,2 

106,0 

367,2 

227,0 

87,5 

314,5 

Σύνολο εσόδων και λοιπών εισοδημάτων χωρίς την αποζημίωση του Ελληνικού Δημοσίου συν την επιδότηση για κάλυψη κόστους δανεισμού

448,9 

134,8 

583,7 

368,7 

109,4 

478,1 

Περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA  (%) 

58,2%

78,6%

62,9%

61,6%

80,0%

65,8%

 

Καθαρό Χρέος και Δείκτης Καθαρού Χρέους προς Προσαρμοσμένο EBITDA

Το Καθαρό χρέος υπολογίζεται ως το σύνολο του δανεισμού και των υποχρεώσεων από μισθώσεις μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Το Καθαρό Χρέος και ο Δείκτης Καθαρού Χρέους προς τον Προσαρμοσμένο EBITDA την 31η Δεκεμβρίου 2023 και 2022 ήταν ως εξής:

 

Δείκτης Καθαρού Χρέους προς Προσαρμοσμένο EBITDA

 

 

ποσά σε εκατομμύρια ευρώ

2023

2022

Συνολικές δανειακές υποχρεώσεις (βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες)

952,9

948,3

Συνολικές υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες)

3,7

3,1

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

(306,9)

(561,2)

Καθαρό χρέος

649,

390,

Προσαρμοσμένο EBITDA

367,2 

314,5 

Καθαρό Χρέος προς Προσαρμοσμένο EBITDA

1,

1,

 

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

 

Οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές αντιστοιχούν στο Προσαρμοσμένο EBITDA μείον την απόκτηση ενσώματων παγίων, άυλων περιουσιακών στοιχείων και έργων υπό κατασκευή. Παρέχουν επίσης μια εικόνα για την ρευστότητα, μετά τον υπολογισμό των λειτουργικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένου του σταθερού μέρους της Αμοιβής Χορήγησης Δικαιωμάτων και των κεφαλαιουχικών δαπανών, αλλά πριν από την καταβολή των καθαρών τόκων (εσόδων μείον εξόδων) και των φόρων εισοδήματος. Το ποσοστό μετατροπής των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών αντιστοιχεί στο λόγο των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών προς το Προσαρμοσμένο EBITDA.

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 

 

 

ποσά σε εκατομμύρια ευρώ

2023

2022

Προσαρμοσμένο EBITDA

367,2 

314,5 

Αγορά άυλων στοιχείων-ακινητοποιήσεων-έργων υπό κατασκευή

(49,7) 

(51,7) 

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

317,5 

262,8 

% μετατροπής σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

86,5%

83,6%

 

Προοπτικές

 

Καθώς η επιβατική κίνηση το 2023 έφτασε τα 28,17 εκατομμύρια επιβάτες, αναμένουμε ότι η ζήτηση για ταξίδια στην Ελλάδα θα συνεχιστεί. Ως εκ τούτου, προβλέπουμε ηπιότερη αύξηση της επιβατικής κίνησης για το 2024 σε σύγκριση με την αντίστοιχη αύξηση του 2023, καθώς κατά τους πρώτους μήνες του 2022 υπήρχαν ακόμη ταξιδιωτικοί περιορισμοί. Στο πλαίσιο των ενεργειών μας για το μάρκετινγκ των αεροπορικών εταιρειών και την ανάπτυξη της κίνησης, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σήμερα στην Αθήνα και η στρατηγική μας για την ανάπτυξη δρομολογίων θα επικεντρωθεί περαιτέρω σε αγορές με υψηλή προοπτική, καθώς και σε αγορές που διαθέτουν μεγάλο μερίδιο επιβατών με υψηλό καταναλωτικό προφίλ.

Σε συνέχεια της επίτευξης (εντός του 2023) των ορίων δυναμικότητας των τερματικών σταθμών όπως προβλέπονται από την ΣΑΑ, έχουμε πλέον ξεκινήσει την υλοποίηση του Χωροταξικού Σχεδίου (Master Plan) 33MAP[8]. Το Χωροταξικό Σχέδιο 33MAP έχει σχεδιαστεί με στόχο την αύξηση της δυναμικότητας των εγκαταστάσεών μας σε 33 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, μέσω της επέκτασης του Κύριου και του Δορυφορικού Αεροσταθμού (συμπεριλαμβάνοντας αύξηση των εμπορικών περιοχών σε ποσοστό άνω του 60%), της κατασκευής πρόσθετων θέσεων στάθμευσης αεροσκαφών, καθώς και ενός νέου πολυώροφου κτιρίου στάθμευσης οχημάτων. Στόχος μας είναι να ολοκληρώσουμε τις κατασκευές έως το τέλος του 2028.

Έως ότου αυξηθεί η δυναμικότητα μέσω της υλοποίησης του Χωροταξικού Σχεδίου 33MAP, στοχεύουμε στη μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής δυναμικότητας της επιβατικής κίνησης μέσω διαφόρων λειτουργικών προσαρμογών, όπως πρόσθετοι επιχειρησιακοί πόροι (π.χ. αυξημένη παρουσία ανθρώπινου δυναμικού στους τερματικούς σταθμούς) και έργα βελτίωσης υποδομών (π.χ. πρόσθετα γκισέ check-in, πρόσθετες πύλες αναχώρησης κ.λπ.).

Όσον αφορά στα έσοδα από Αεροπορικές Δραστηριότητες, για το 2024 προβλέπουμε σταθερή απόδοση ανά επιβάτη από τις Αεροπορικές Χρεώσεις και το Τέλος Εκσυγχρονισμού & Ανάπτυξης Αερολιμένων (ΤΕΑΑ). Σκοπεύουμε να προσαρμόσουμε τις Αεροπορικές Χρεώσεις έτσι ώστε να αναπληρώσουμε τη μείωση του ΤΕΑΑ (το οποίο από την 1η  Νοεμβρίου 2024 διαμορφώνεται σε 3 ευρώ ανά αναχωρούντα επιβάτη, από 12 ευρώ ανά αναχωρούντα επιβάτη που ισχύει σήμερα) σύμφωνα με το Νόμο 4465/2017. Έτσι, συνολικά οι Αεροπορικές Χρεώσεις και το ΤΕΑΑ ανά επιβάτη θα παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα.

Αναφορικά με τις Μη Αεροπορικές Δραστηριότητες, θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε την επιτυχημένη στρατηγική «Best of Greece» στις εμπορικές δραστηριότητες στους αεροσταθμούς. Αναμένουμε επιπλέον αύξηση εσόδων από την αύξηση της κίνησης και τις τιμολογιακές αναπροσαρμογές, ωστόσο με μικρή μείωση των εσόδων ανά επιβάτη λόγω κορεσμού των διαθέσιμων εμπορικών χώρων. Επιπλέον, αναμένουμε βελτίωση των εσόδων από τις υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων κατά τους πρώτους 9 μήνες του 2024. Μικρή μείωση αναμένεται προς το τέλος του έτους με την έναρξη των εργασιών κατασκευής του πολυώροφου κτιρίου στάθμευσης οχημάτων.

Σε σχέση με τις επιχειρησιακές λειτουργίες, αναμένουμε αυξημένες απαιτήσεις σε πόρους για την εξυπηρέτηση των αναμενόμενων επιπέδων επιβατικής κίνησης, προκειμένου να παρέχουμε το καλύτερο δυνατό επίπεδο υπηρεσιών. Οι αυξημένοι πόροι, σε συνδυασμό με τις πληθωριστικές πιέσεις, αναμένεται να φέρουν το κόστος λειτουργίας ανά επιβάτη (εξαιρουμένου του μεταβλητού μέρους της Αμοιβής Χορήγησης Δικαιωμάτων) στα επίπεδα του 2022. Παρά ταύτα, η Εταιρεία θα διατηρήσει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, την ανταγωνιστικότητα του κόστους και τις υπηρεσίες με την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής. Ως εκ τούτου, θα διατηρηθούν υψηλά περιθώρια EBITDA, οριακά χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2023 λόγω των αυξημένων λειτουργικών εξόδων.

Επιπλέον, προβαίνουμε στις απαραίτητες ενέργειες για τη χρηματοδότηση του 100% του Χωροταξικού Σχεδίου 33MAP (το συνολικό κόστος εκτιμάται σε 650 εκατ. ευρώ σε τιμές 2022) και του 50% περίπου των μεσοπρόθεσμων κεφαλαιουχικών δαπανών συντήρησης και βελτιστοποίησης της δυναμικότητας για τα επόμενα 3 έτη (συνολικές επενδύσεις περίπου 220 εκατ. ευρώ).

Τέλος, είμαστε εντός προγράμματος για την επίτευξη του στόχου για μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα έως το 2025 για τις Άμεσες (Πεδίο 1 – Scope 1) και Έμμεσες (Πεδίο 2 – Scope 2) Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου από την ηλεκτρική ενέργεια (Οδικός Χάρτης «Route 2025»). Θα ξεκινήσουμε την κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 35,5MW εντός της έκτασης του Αεροδρομίου, το οποίο θα περιλαμβάνει σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρία 82MWh. Προς την κατεύθυνση της επίτευξης του Route 2025, βρίσκεται σε εξέλιξη μια σειρά δράσεων για την ηλεκτροκίνηση του στόλου των οχημάτων και τη δυνατότητα αντικατάστασης της κατανάλωσης φυσικού αερίου με αντλίες θερμότητας.

 

 

Σημαντικά Γεγονότα και Εξελίξεις

 

Εισαγωγή των μετοχών του ΔΑΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Την 1η Ιουνίου 2023, οι μέτοχοι του ΔΑΑ υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης (Memorandum of Understanding) για τη διερεύνηση της δυνατότητας πώλησης του 30% της συμμετοχής του ΤΑΙΠΕΔ στον ΔΑΑ μέσω Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς (IPO). Η απόφαση αυτή ελήφθη σύμφωνα με την προβλεπόμενη επιλογή για τους μετόχους του ΔΑΑ να εισαγάγουν τις μετοχές της Εταιρείας σε ρυθμιζόμενη αγορά, δηλαδή στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023, η Εταιρεία και οι μέτοχοί της προέβησαν σε μια σειρά προπαρασκευαστικών ενεργειών, ώστε να διασφαλίσουν την επιτυχία της Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς. Οι προσπάθειες αυτές περιελάμβαναν την πρόσληψη ειδικών τεχνικών, χρηματοοικονομικών, νομικών, επικοινωνιακών και άλλων συμβούλων για την παροχή της απαραίτητης υποστήριξης. Ως ημερομηνία-στόχος για την έναρξη διαπραγμάτευσης ορίστηκε η 7η Φεβρουαρίου του 2024.

Μερικά κρίσιμα ορόσημα που επιτεύχθηκαν στις αρχές του 2024, ώστε να καταστεί δυνατή η Αρχική Δημόσια Προσφορά :

 • Στις 15 Ιανουαρίου δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση της Πρόθεσης Δημόσιας Προσφοράς (Intention to Float Announcement). Η ανακοίνωση αυτή σηματοδότησε επίσημα την έναρξη της διαδικασίας της Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς.
 • Στη συνέχεια, στις 23 Ιανουαρίου, το Χρηματιστήριο Αθηνών επιβεβαίωσε ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο. Η επικύρωση αυτή ήταν κρίσιμη και σηματοδότησε την ολοκλήρωση ενός από τα σημαντικά βήματα προς την Αρχική Δημόσια Προσφορά.
 • Στις 25 Ιανουαρίου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο, το οποίο περιελάμβανε την ανακοίνωση του εύρους τιμών. Η εν λόγω έγκριση αποτέλεσε άλλη μια σημαντική εξέλιξη και το ενημερωτικό δελτίο δημοσιεύθηκε αμελλητί προς ενημέρωση των δυνητικών επενδυτών.
 • Στις 2 Φεβρουαρίου ανακοινώθηκε η τιμή διάθεσης των μετοχών, θέτοντας τις βάσεις για το τελικό βήμα της διαδικασίας.
 • Το αποκορύφωμα αυτών των συλλογικών προσπαθειών ήταν η επιτυχής έναρξη διαπραγμάτευσης στις 7 Φεβρουαρίου 2024. Το γεγονός αυτό σηματοδότησε την υλοποίηση του στόχου των μετόχων να εισαχθούν οι μετοχές του ΔΑΑ σε οργανωμένη αγορά και αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο στην εταιρική ιστορία του ΔΑΑ.

Αποποίηση ευθύνης

Το παρόν έγγραφο περιέχει δηλώσεις για το μέλλον που ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες. Αυτές οι δηλώσεις μπορούν γενικά, αλλά όχι πάντα, να αναγνωρίζονται από τη χρήση λέξεων όπως “προοπτικές”, “καθοδήγηση”, “αναμένω”, “σχεδιάζω”, “σκοπεύω”, “προβλέπω”, “πιστεύω”, “στόχος” και παρόμοιων εκφράσεων για την αναγνώριση δηλώσεων που αφορούν το μέλλον. Όλες οι δηλώσεις πέραν των δηλώσεων που αφορούν ιστορικά γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, δηλώσεων σχετικά με τη μελλοντική οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., τις προοπτικές για το 2024 και τα μελλοντικά έτη σύμφωνα με την επιχειρηματική στρατηγική του ΔΑΑ, τις επιπτώσεις των παγκόσμιων και τοπικών οικονομικών συνθηκών, τους πραγματικούς φορολογικούς συντελεστές, τη μελλοντική διανομή μερίσματος και τις πρωτοβουλίες της διοίκησης σχετικά με τις επιχειρηματικές και οικονομικές συνθήκες του ΔΑΑ, αποτελούν δηλώσεις που αφορούν το μέλλον. Τέτοιες δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που μπορεί να προκαλέσουν ουσιώδεις αποκλίσεις στα πραγματικά αποτελέσματα, επειδή οι τρέχουσες προσδοκίες και παραδοχές σχετικά με μελλοντικά γεγονότα και περιστάσεις μπορεί να μην αποδειχθούν ακριβείς. Τα πραγματικά αποτελέσματα και γεγονότα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από αυτά που αναμένονται στις δηλώσεις που αφορούν το μέλλον για πολλούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών κινδύνων που περιγράφονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του ΔΑΑ που αφορά την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2023.

Παρόλο που η Εταιρεία πιστεύει ότι, κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου, οι προσδοκίες που αντικατοπτρίζονται στις μελλοντικές δηλώσεις είναι εύλογες, δεν μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τα μελλοντικά αποτελέσματα, το επίπεδο δραστηριότητας, οι επιδόσεις ή τα επιτεύγματά μας θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες αυτές. Επιπλέον, ούτε οι διευθυντές, οι υπάλληλοι, οι σύμβουλοι της Εταιρείας ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αναλαμβάνει την ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα των μελλοντικών δηλώσεων. Μετά την ημερομηνία των συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο να επικαιροποιήσει αυτές τις δηλώσεις μελλοντικών προβλέψεων, η Εταιρεία δεν θα επικαιροποιήσει καμία από αυτές τις δηλώσεις μελλοντικών προβλέψεων για να τις προσαρμόσει είτε στα πραγματικά αποτελέσματα είτε στις αλλαγές των προσδοκιών.

[1] Συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης Covid-19 ύψους 20.0 εκατ. ευρώ λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών κατά το 2ο εξάμηνο 2020; Εξαιρώντας το ποσό της εν λόγω αποζημίωσης, το Σύνολο Εσόδων και λοιπών εισοδημάτων ανέρχεται σε 583,7 εκατ. ευρώ

[2] Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων

[3] Συμπεριλαμβάνει την επιδότηση ΤΕΑΑ (Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων) για την κάλυψη του κόστους δανεισμού για το έτος 2022, εξαιρώντας την αποζημίωση Covid-19 για το έτος 2023 και ενσωματώνοντας την αρνητική επίπτωση του σταθερού ετήσιου ποσού της Αμοιβής Χορήγησης Δικαιωμάτων (15 εκατ. ευρώ ετησίως)

[4] Σημειώνεται ότι για την χρήση 2023, έχει ήδη διανεμηθεί προμέρισμα ύψους 130 εκατ. Ευρώ (0,433 ευρώ ανα μετοχή) στους μετόχους της Εταιρείας πριν την ολοκλήρωση της Ελληνικής και της Διεθνούς Δημόσιας Προσφοράς και εισαγωγής των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

[5] 16,2 εκατ. ευρώ κατανέμονται στις Αεροπορικές Δραστηριότητες,  3,8 εκατ. ευρώ κατανέμονται στις Μη Αεροπορικές Δραστηριότητες

[6] Τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων περιέχουν την αποζημίωση των 20,0 εκατ. ευρώ που ελήφθη από το Ελληνικό Δημόσιο κατά τη διάρκεια του έτους, για τη μερική αντιστάθμιση των ζημιών που προέκυψαν λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας Covid-19 κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020.

[7]Η μέγιστη σωρευτική απόδοση επί του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων ισούται με το 15% των αρχικά καταβληθέντων ιδίων κεφαλαίων τα οποία αναπροσαρμόζονται ετησίως με τον πληθωρισμό της ΕΕ. Η εν λόγω σωρευτική απόδοση υπολογίζεται σε ευρώ για την εκάστοτε χρονική περίοδο. Κέρδη μη πραγματοποιηθέντα σε μια περίοδο, μεταφέρονται αναπροσαρμοσμένα (Μεταφερόμενο Ποσό) με τον πληθωρισμό ΕΕ προς ανάκτηση σε επόμενες περιόδους.

[8] MAP: Εκατομμύρια Επιβάτες Ετησίως (Million Annual Passengers)