Προσφορές εισιτηρίων
Αρχική Ετικέτες Τακτική γενική συνέλευση-14/06

Ετικέτα: Τακτική γενική συνέλευση-14/06

Aegean:Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης -14/06

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2011, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή...