Ιδιαίτερα σημαντική βελτίωση μεγεθών σε σύγκριση με το 2009 και τα προηγούμενα έτη παρουσίασε η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) στα οικονομικά αποτελέσματα χρήσεως 2010 κατά ΔΛΠ, ως αποτέλεσμα της έναρξης εφαρμογής του προγράμματος αναδιάρθρωσης.

Ιδιαίτερα σημαντική βελτίωση μεγεθών σε σύγκριση με το 2009 και τα προηγούμενα έτη παρουσίασε η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) στα οικονομικά αποτελέσματα χρήσεως 2010 κατά ΔΛΠ, ως αποτέλεσμα της έναρξης εφαρμογής του προγράμματος αναδιάρθρωσης.
Σταθμό αποτελεί η επίτευξη για πρώτη φορά κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα θετικού λειτουργικού αποτελέσματος προ αποσβέσεων (EBITDA), ενώ μεγάλη μείωση σημειώθηκε στο λειτουργικό κόστος της εταιρείας. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, το θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα προ αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε στα 3,1 εκατ. ευρώ έναντι -56 εκατ. ευρώ το 2009 (αύξηση της τάξης των 60 εκατ. ευρώ). Αντίστοιχα, βελτίωση σημείωσε και το μεικτό κέρδος που ανήλθε στα 17,4 εκατ. ευρώ έναντι -27,4 εκατ. ευρώ το 2009.

Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν στα 149,9 εκατ. ευρώ έναντι 149,0 εκατ. ευρώ το 2009. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι τα έσοδα διατηρήθηκαν στα επίπεδα του 2009 -παρουσιάζοντας μάλιστα οριακή αύξηση- παρά την απώλεια εργατοωρών λόγω μη προγραμματισμένων συνταξιοδοτήσεων, γεγονός που καταδεικνύει τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Οι ζημίες μετά τους φόρους διαμορφώθηκαν στα -36,4 εκατ. ευρώ έναντι -95,9 εκατ. ευρώ το 2009, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 62%. Σε επίπεδο ομίλου, το αποτέλεσμα αυτό διαμορφώθηκε σε -36,8 εκατ. ευρώ έναντι -96,2 εκατ. ευρώ το 2009 (βελτίωση 62%).

Αντίστοιχα, τα λειτουργικά κόστη παρουσίασαν σημαντική συγκράτηση σε σύγκριση με το 2009. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το κόστος μισθοδοσίας προ αποζημιώσεων μειώθηκε κατά 17,6%, οι αμοιβές τρίτων μειώθηκαν κατά 32,8%, οι παροχές τρίτων μειώθηκαν κατά 6,8%, ενώ τα λοιπά έξοδα μειώθηκαν κατά 20%. Χαρακτηριστικό είναι ότι το σύνολο των λειτουργικών εξόδων μειώθηκε κατά 12,3 εκατ. ευρώ (ή 7,2%), παρά την έκτακτη επιβάρυνση με 22,7 εκατομμύρια ευρώ από τις αποζημιώσεις των μη προγραμματισμένων συνταξιοδοτήσεων.