Η Aegean Airlines προσφέρει ένα νέο πακέτο 4.000 εισιτηρίων για κρατήσεις που γίνονται για πτήσεις στη γαλλική πρωτεύουσα σε προνομιακές τιμές.


Οι πτήσεις αφορούν σε πτήσεις που γίνονται από και προς το Παρίσι τη χρονική περίοδο από τις 27/02/2012 έως και τις 30/06/2012. Οι κρατήσεις των πτήσεων θα πρέπει να γίνουν το πολύ μέχρι και τις 08/02/2012.


Αναλυτικότερα, οι προσφορές ξεκινούν από τα €59 για πτήσεις που θα γίνουν από Αθήνα και Θεσσαλονίκη προς το Παρίσι, ενώ ισχύει και η προσφορά των €69 για πτήσεις που θα γίνουν από το Ηράκλειο προς το Παρίσι. Η επιστροφή από το Παρίσι προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη κοστίζει €69, ενώ η επιστροφή προς Ηράκλειο τιμολογείται €79. Στις τιμές αυτές έχουν υπολογιστεί και όλοι οι φόροι.