Στα Γιάννενα βρίσκεται το κλιμάκιο των εμπειρογνώμων του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου για να εκτιμήσει την κατάσταση, τις υποδομές, τους όρους ασφαλείας και εργασίας στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων.


Το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων είναι το δεύτερο που αξιολογείται από τους υπαλλήλους του ταμείου μετά από αυτό της Κέρκυρας, από την οποία ήρθε στα Γιάννενα το κλιμάκιο.


Ο απώτερος σκοπός είναι ουσιαστικά η πώληση και των 39 περιφερειακών αεροδρομίων, προκειμένου να αντληθούν έσοδα τα οποία προβλέπονται από το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων. Συνολικά, ο στόχος είναι να βρεθούν ποσά ύψους 50 εκ. ευρώ, από τις αποκρατικοποιήσεις των αεροδρομίων, των λιμανιών, της Εγνατίας οδού, του ΟΠΑΠ, των ΕΛΤΑ και άλλων οργανισμών. Η διαδικασία καλύπτεται από το νόμο 3986 του 2011.


Η γνώμη που θα διατυπώσουν οι εμπειρογνώμονες θα υποβληθεί στο διοικητικό συμβούλιο του ταμείου, το οποίο αποτελείται από επαγγελματικά στελέχη καθώς και εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΛΑΟΣ, των κομμάτων δηλαδή που ψήφισαν τον ιδρυτικό νόμο του. Συμμετέχουν επίσης και δύο παρατηρητές, ένας από την Ευρωζώνη και ένας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Μετά τη γνωμάτευση των ειδικών που είδαν από κοντά το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, το θέμα θα τεθεί στο διοικητικό συμβούλιο του ταμείου που θα εγκρίνει τη διαδικασία του διαγωνισμού, την προεπιλογή, τους κύριους όρους της σύμβασης και θα επιλέξει και τον τελικό επενδυτή. Επίσης, θα ζητηθεί και η γνώμη ανεξάρτητου εκτιμητή.


Η αποκρατικοποίηση του αεροδρομίου Ιωαννίνων, όπως και όλων των υπολοίπων οργανισμών που θα ιδιωτικοποιηθούν, θα ολοκληρωθεί του χρόνου, καθώς η διάρκεια της διαδικασίας, όπως προβλέπεται, κυμαίνεται από 9 ως 15 μήνες, από την έναρξη της διαδικασίας (ουσιαστικά, από χθες για το αεροδρόμιο της πόλης) ως την κατάθεση του χρηματικού ποσού στο ταμείο. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στην οποία σήμερα υπάγεται το αεροδρόμιο, θα διατηρήσει, μετά την πώλησή του, το ρόλο της ως ρυθμιστής των αεροναυτικών υπηρεσιών και θα κρατήσει και τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.