Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας, που αναδείχθηκε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες του κλάδου. Η σύνθεση του νέου ΔΣ της ΕΕΕΚΕ έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος: Ρολάκης Σπύρος

Αντιπρόεδρος Α΄: Αγγέλης Ευάγγελος

Αντιπρόεδρος Β΄: Μίχος Κώστας

Γεν. Γραμματέας: Πέτρου Σεραφείμ

Ταμίας: Ινιωτάκη Δέσποινα

Ειδικός Γραμματέας: Βραχωρίτη Αρσινόη

Μέλη: Ελευθεριάδης Αντώνης (Υπεύθυνος Περιφερειακών),

Μέτος Σπύρος, Σωτηρόπουλος Άγγελος